Mevsimlik işçi sendikaya üye olabilir mi?

Mevsimlik işçinin sendika üyeliği

Mevsimlik işçiler yılın tamamında aynı işte çalışmamakta ve belirli dönemlerde işe ara vermektedir. Niteliği gereği mevsimlik işlerde yılın tamamında çalışma yapılmamaktadır. Peki mevsimlik işçilerin sendikaya üye olma hakkı var mıdır?

Mevsimlik iş ve işçi

Çalışmanın yılın yalnızca belirli bir bölümünde yapıldığı veya bütün yıl boyunca çalışılsa bile çalışmanın yılın belli bir bölümünde yoğunlaştığı işler, mevsimlik işler olarak adlandırılmaktadır. Bu işlerde çalışan işçiler de mevsimlik işçi olarak nitelendirilmektedir. Bu süre uzun ya da kısa olabilir; ancak yılın belirli bir döneminde işçinin ara vermesi gerekmektedir. işçinin yılın tamamında çalıştığı bir iş, mevsimlik iş olarak kabul edilemez.

Sendika üyeliği

Sendika; işçilerin ortak ekonomik, sosyal hak ve yararlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçinin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyet göstermek amacıyla oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. İşçilerin sendikaya üye olmaları engellenemez. Hatta sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan işçinin sendikal tazminat alma hakkı da olacaktır.

Mevsimlik işçi sendikaya üye olabilir mi?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre 15 yaşını doldurmuş olan ve kanunen işçi sayılanlar sendikalara üye olabilmektedir. Mevsimlik işçiler de kanunen işçi sayılmaktadır. Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunmaktadır. Mevsimlik işçi yılın belirli bir döneminde çalışmadığına göre, bu ara verdiği süre boyunca sözleşmesi askıda kalmış demektir.

6356 sayılı kanunun 19uncu maddesine göre sözleşmenin askıda kalması ya da işçinin 1 yılı geçmemek üzere işsiz kalması durumunda sendika üyeliği devam etmektedir. Ancak aynı maddeye göre, işkolu değiştiren işçinin sendika üyeliği sona ermektedir. O halde, sözleşmesi askıdayken başka bir işkolunda çalışan işçinin, ertesi sene başında tekrar eski mevsimlik işinde çalışmaya başlaması halinde yeniden sendikaya üye olması gerekmektedir.

SONUÇ

Mevsimlik işçi, faaliyet gösterdiği işkolunda sendikaya üye olabilir; bunun önünde hiçbir yasal engel yoktur. Sadece, bu işçilerin bir hususa dikkat etmeleri gerekir. Çalışmaya ara verdiği ve sözleşmesinin askıda olduğu dönemde, başka bir iş kolunda çalışan mevsimlik işçinin, eski sendika üyeliği kendiliğinden sona erer. Böyle bir durumda, yeniden mevsimlik işte iş başı yapıldığında, eski sendikaya tekrar üye olmak gerekmektedir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.