Mevsimlik işçinin kıdem tazminatı hakkı

Mevsimlik işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Mevsimlik iş; adından da anlaşılacağı üzere, yılın belirli bir dönemini kapsayan iştir. Bu işte çalışan işçiler de mevsimlik işçi olarak adlandırılmaktadır. Kıdem tazminatına hak kazanmak için, işçinin işyerinde en az bir yıllık kıdemi olması şartı göz önüne alındığında; sürekli olarak bir yılın altında çalışan mevsimlik işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Kıdem tazminatı için şartlar

Kıdem tazminatına hak kazanmak için, iş sözleşmesinin kanunda yazılı şekillerde sona ermiş olması gerekir. Genel olarak kıdem tazminatı alma şartlarını şu yazıdan okuyabilirsiniz. Ancak bundan önce, işçinin işverenlik bünyesindeki çalışmasının da en az bir yıl olması gerekmektedir. Ayrıca belirli süreli iş sözleşmelerinde, sürenin bitimiyle birlikte sözleşme kendiliğinden sona erdiğinden, kıdem tazminatı da gündeme gelmemektedir.

Mevsimlik iş sözleşmesi belirli ya da belirsiz süreli yapılabilir

Mevsimlik iş sözleşmesi belirsiz süreli yapılabilir. Bu durumda zaten, kıdem tazminatıyla ilgili bir sorun yoktur. Ama mevsimlik işçi, belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılıyorsa sonuç değişebilir. Gerçekten de tek bir dönem için yapılan ve süresi belirli olan bir iş söz konusuysa, işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır.

Ama belirli süreli adı altında, mevsimlik işçi birden fazla kez işe alınmışsa; artık bu sözleşme belirsiz süreli kabul edilmelidir. İşçi böylece kıdem tazminatı alabilecektir. Bir örnekle olayı somutlaştıralım.

Mevsimlik işçi olarak işe alınan işçi A, işyerinde 2013 senesinde belirli süreli sözleşmeyle ve 01.01.2013-30.10.2013 tarihleri arasında çalıştırılmış olsun. İşçi A’nın süre sonunda işten ayrılmasıyla, kıdem tazminatı hakkı olmayacağını söyleyebiliriz. Ama işçi A, 2014’de ve 2015’de de aynı sürelerde çalıştırılmışsa, artık işçi A’nın sözleşmesinin belirsiz süreli zincirleme iş sözleşmesi haline geldiğini söyleyebiliriz. İşçi A, kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.

Mevsimlik işçinin kıdemi nasıl belirlenir?

mevsimlik iş kıdem tazminatı

Burada akla şöyle bir soru gelebilir: Geçici / Mevsimlik işçi kıdem tazminatı alacaksa, askıda geçen süreler ne olacaktır? Yukarıdaki örnekte işçi her yıl 2 ay boşta gezmektedir. Bu 2 aylık süreler, kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmalı mıdır?

Cevabı bir Yargıtay kararıyla verelim: “İşçi mevsimlik işlerde çalışmış ise; mevsimlik çalıştığı sürelerin dikkate alınarak ve bu sürelere göre kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. Başka bir anlatımla, işçinin askıda geçen süresi, fiilen çalışma olgusunu taşımadığından kıdemden sayılmayacaktır.” (22 Hukuk, 2012/25030 E.)

Görüldüğü üzere, mevsimlik işçinin askıda geçen ve çalışmadığı süreler kıdem tazminatına esas kıdeminden sayılmayacak ve işçinin fiilen çalışma süreleri toplanarak, bu rakam üzerinden kıdem tazminatı ödenecektir.

SONUÇ

Öncelikle şunu söylemek isterim ki; mevsimlik iş sözleşmesi tek bir mevsim için yapılmış belirli süreli iş sözleşmesi ise, sözleşme mevsimin bitimiyle kendiliğinden sona erecek ve bu durumda işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır.

Ancak işçi ile yapılan mevsimlik ve belirli süreli iş sözleşmesi yenileniyorsa, iş değişecektir. Bu durumda her yıl yenilenen bu sözleşmeler artık belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, bir işyerinde birden fazla kez mevsimlik olarak çalışan işçinin kıdem tazminatı alma hakkı vardır.

Bu işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken; fiilen çalışmış olduğu günler toplanır ve toplam gün sayısı üzerinden kıdem tazminatı ödenir. İşçinin boşta ve askıda geçirdiği süreler, kıdem hesabında dikkate alınmaz.

Not: Mevsimlik işçinin yıllık izin hakkının olup olmadığıyla ilgili şu yazıma göz atabilirsiniz.

 

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir