Müşteriyle kavga eden işçi işten çıkarılabilir mi?

Müşteriyle kavga eden işçi

İşçinin işyerinde kavga etmesinin sonuçlarının neler olduğunu daha önce yazmıştım. O  yazıya konu olan kavga; işçinin, işverenin başka bir işçisiyle ya da işyeri dışında üçüncü bir şahısla yaptığı kavgayı ifade ediyordu. Bu yazımda ise işçinin işyerinde müşteriyle kavga etmesinin olası sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Müşteriyle kavga eden işçi, bu gerekçeyle tazminatsız olarak işten çıkarılabilir mi?

İşçinin müşteriyle kavga etmesi

Sebebi ne olursa olsun, böyle bir duruma çalışma hayatında rastlayabiliyoruz. Bazen önceden tanıdığı ve sorunlarının olduğu bir müşteriyle bazen de daha önce hiçbir hukukunun olmadığı bir müşteriyle kavga eden işçiyi neler beklemektedir? Bir de bu kavganın, işyerinde olduğunu düşündüğümüzde işçiyi neler beklemektedir?

İşverenin haklı nedenle fesih hakkı

Böyle bir kavganın sonucunda işveren, işçisini işten çıkarmak isteyebilecektir. O halde bakılması gereken yer, işverenin haklı nedenle fesih hakkının düzenlendiği İş Kanununun 25inci maddesi olmalıdır. Bu maddenin ikinci fıkrasında, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları sıralanmış ve böyle bir davranışta bulunan işçinin tazminat ödemeksizin işten çıkarılmasına imkân tanınmıştır.

Maddeyi incelediğimizde, işçinin müşteriyle kavgasına dair açık bir hüküm olmadığını görürüz. Peki bu, müşteriyle kavga eden işçinin işten çıkarılamayacağı anlamına mı gelir? Bu sorunun cevabını bulmak için maddedeki hükümleri incelememiz gerekir.

işçi müşteri kavga

25inci maddenin II/e fıkrasında ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hallerden birisi olarak “işçinin; işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması” sayılmıştır. Hükümden de görüleceği üzere, güveni kötüye kullanma, hırsızlık ve meslek sırlarını açığa vurmak halleri sayılmış ama sadece bunlarla bir sınırlama yapılmamıştır. Doğruluk ve bağlılığa uymayan diğer davranışlar da madde kapsamına alınmıştır.

O halde; işyerinde müşteriyle kavga etmenin işverene bağlılığa uymayan bir hareket olarak değerlendirilebilmesi mümkündür. Çünkü işyerini adeta işçisine emanet eden işveren ona ücret ödemekte, karşılığında ise işçiden işini yapmasını beklemektedir. İşçinin işini yapmasının bir anlamı da müşteri memnuniyetini sağlamaktır. O nedenle müşteriyle kavga eden bir işçinin, işverene bağlılık kuralına uymayan bir davranış sergilediğini kabul etmek gerekir.

SONUÇ

İşçinin haklı ya da haksız olmasının hiçbir önemi olmaksızın; işyerinde müşteriyle kavga etmek, işçinin işverene bağlılık kuralına aykırı bir fiili olarak nitelendirilebilecektir. İşverenin müşteri gözünde güven kaybetmesine, maddi zarara uğramasına ve zaman kaybına neden olan böyle bir davranış, işçinin haklı nedenle derhal ve tazminatsız olarak işten çıkarılmasıyla sonuçlanabilecektir.

Bu durumda işverenin yapması gereken ise, müşteriyle kavga eden işçinin iş sözleşmesini İş Kanununun 25/II-e maddesinde yer alan “doğruluk ve bağlılığa uymayan diğer davranışlar” gerekçesiyle sona erdirmek olacaktır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.