OHAL döneminde kıdem tazminatı ödenir mi?

OHAL’de kıdem tazminatı olur mu?

Kıdem tazminatının hangi hallerde hak edileceği bellidir. Bu haller 1475 sayılı İş Kanununun 14üncü maddesinde tek tek sayılmıştır. Bu hallerden birine uyarak işten ayrılan işçi, kıdem tazminatını alabilecektir. Peki OHAL döneminde bu haller askıya alınabilir mi?

OHAL döneminde işçi hakları

Ohal denince insanların akıllarına; hukukun işlevini kaybettiği, temel hakların askıya alındığı bir durum gelse de, aslında öyle değildir. OHAL döneminde bazı hakların askıya alınması daha kolay olmakla birlikte, bütün temel hakların otomatik olarak askıya alınması söz konusu değildir. İş Kanunu da aynı şekilde yürürlüktedir ve bütün hükümleri aynı şekilde etkisini sürdürmektedir.

OHAL’de kıdem tazminatı

Ohal döneminde işçi çıkarılıp çıkarılamayacağını daha önce yazmıştım. Daha sonra, işçinin Ohal’de istifa edip edemeyeceğini de yazmıştım. Bu yazıları yazmaya beni iten sebep, benzer soruların ziyaretçilerden sürekli gelmesiydi. Bugün de aynı şekilde, kıdem tazminatı hakkının askıda olup olmadığı ya da taksitle ödenip ödenemeyeceği hususlarında sorular alıyorum.

Kıdem tazminatı halen yürürlüktedir

olağanüstü halde kıdem tazminatı

OHAL dönemi itibariyle, kıdem tazminatı bakımından farklı bir uygulama bulunmamaktadır. Kanundaki kıdem tazminatı alma şartlarını taşıyan işçiye kıdem tazminatı ödenecektir. Hatta, OHAL döneminde olunduğu için bunun taksitle ödenebilmesi de mümkün değildir. Taksitle kıdem tazminatı ödemek için, tıpkı normal zamanlarda olduğu gibi işçinin onayının alınması gerekir.

SONUÇ

İş Kanununun işçilere ve işverenlere tanıdığı hak ve yetkiler, hâlen aynı şekilde yürürlüktedir. Öyle ki OHAL döneminde işçi de çıkarılabilir, işçi istifa da edebilir, kıdem tazminatı da alınabilir. Önemli olan, normal zamanlarda olduğu gibi kıdem tazminatı alma şartlarının işçi tarafından sağlanmış olmasıdır. Aynı şekilde, olağanüstü hal döneminde kıdem tazminatının taksitle ödenebileceği inanışı da yanlıştır; kıdem tazminatının taksitle ödenebilmesi için işçinin onayı gerekmektedir.


,
İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.