Özel hastaneler ne kadar ilave ücret alabilir?

Özel hastaneye gittiniz ve muayene olmak istediniz. Sağlık sigortanız olduğu halde hastane sizden fark ücreti istedi. Bu yasal mıdır? Özel hastaneler ne kadar ilave ücret / fark ücreti alabilir?

İlave ücret nedir?

Genel sağlık sigortalısı olarak SGK ile anlaşmalı özel bir hastaneye gittiğinizde ve muayene olduğunuzda, hastane sizin için yaptığı işlemleri SGK’ya fatura eder ve ücretini alır.

İşte SGK’dan alınan bu ücretler aslında çok yüksek değildir. Daha doğrusu ödeme fiyatlarını belirleyen SGK, doğal olarak devletçi bir yaklaşımla, mümkün olduğunca az ödeme yapmaya çalışır.

Bu nedenle özel hastanelere, hastalardan ilave ücret alma hakkı verilmiştir. İlave ücret ya da fark ücreti, özel hastanenin hastadan ayrıca aldığı ücreti ifade etmektedir.

İlave ücret hangi hastanelerde alınır?

İlave ücret kural olarak Sağlık Bakanlığına devlet hastanelerinde alınmaz. Aşağıdaki hastanelerin ise ilave ücret alma hakkı vardır:

 • Özel hastaneler
 • Özel üniversite hastaneleri
 • Üniversite hastanelerinde (Öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için)

İlave ücret ne kadar olur?

İlave ücret, her bir sağlık hizmeti için farklı olacaktır. Öncelikle, alınabilecek ilave ücret için bir tavan belirlenmiştir.

İş göremez raporu nedir?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Bu tavan; 5510 sayılı Kanunun 73üncü maddesinde açıkça 2 kat olarak belirlenmiştir. Ancak bu tavanı aşmamak kaydıyla ilave ücret oranını belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. (Daha önce Bakanlar Kurulu yetkiliydi)

Bu konudaki son düzenleme 12/10/2013 tarihinde yapılmıştır ve özel hastanelerin, hastaların alacağı hizmetler karşılığında, her bir hizmet için SGK’nın belirlediği tutarın 2 katına kadar ilave ücret alabileceği ifade edilmiştir.

Örneğin SGK bir muayene işlemi için hastaneye 20 lira ödüyorsa, hastane kişiden 40 liraya kadar ilave ücret alabilecektir. Bu ücretin alınması zorunlu değildir. İsteyen hastane almayabilir; ama almaya karar verirse üst sınır bu olacaktır.

İşte her bir işlem için ilave ücret de bu nedenle değişebilecektir. Aşağıdaki listede yürürlükte olan tüm fiyatlar bulunmaktadır:

https://drive.google.com/open?id=1W3pzOXvrvecWnisyQO94yWL3iEfq5VJ8

Liste üzerinden birkaç örnek yapalım. Bu örnekler gerçek ve 2019 yılı için geçerli örneklerdir:

 • Çocuk doktoru için alınabilecek en yüksek ilave ücret tutarı 90 TL
 • Kadın hastalıkları için en yüksek 122 TL
 • Üroloji için en yüksek 110 TL
 • Çocuk nörolojisi için en yüksek 102 TL
 • Gastroenteroloji için en yüksek 110 TL

Göreceğiniz üzere; her bir işlem için alınabilecek azami ilave ücret miktarı değişecektir. Sizden alınan ilave ücretin yasal sınırlar içinde olup olmadığını merak ediyorsanız, yukarıdaki listeyi indirip kontrol edebilirsiniz.

özel hastane fark ücreti

SGK muayene ücretleri 2019 yılında ne kadar?

Aşağıya poliklinik muayeneleri için SGK’nın 2019 yılında belirlediği ödeme tutarların koyuyorum. Haliyle, özel hastanenin sizden talep edebileceği ilave ücret de en çok bunların iki katı olabilecektir:

Aile Hekimliği – 44 TL

Anesteziyoloji ve Reanimasyon – 41 TL

Beyin ve Sinir Cerrahisi – 55 TL

Çocuk Cerrahisi – 49 TL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – 45 TL

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları – 49 TL

Deri ve Zührevi Hastalıkları – 41

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji – 55 TL

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon – 50

Genel Cerrahi – 55 TL

Göğüs Cerrahisi – 49 TL

Göğüs Hastalıkları – 49 TL

Göz Hastalıkları – 43 TL

İç Hastalıkları – 56 TL

Kadın Hastalıkları ve Doğum – 61 TL

Kalp ve Damar Cerrahisi – 56 TL

Kardiyoloji – 68 TL

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları – 43 TL

Nöroloji – 51 TL

Nükleer Tıp – 44 TL

Ortopedi ve Travmatoloji – 49 TL

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi – 55 TL

Radyasyon Onkolojisi – 44 TL

Radyoloji – 44 TL

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları – 49 TL

Spor Hekimliği – 50 TL

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp – 44 TL

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji – 50 TL

Tıbbi Genetik – 44 TL

Üroloji – 55 TL

özel hastane ilave ücret sınırı

Acilde ilave ücret olur mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliğine göre; acil servislerden kabul edilerek doğrudan uygulanan acil girişimsel işlemler ile 24 saat içinde acil gözlem ünitelerinde uygulanan tüm sağlık hizmetleri için ilave ücret alınamaz.

Hastadan ilave ücret alınabilmesi için hastaya/hasta yakınına acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu” (EK-1/D) kullanılarak, yazılı bilginin imza karşılığı verilmesi zorunludur.

Yukarıdaki kuralın istisnası “Yeşil alan muayenesi”dir. Yeşil alan muayenesi kapsamında bir müdahale varsa, bunun için ilave ücret talep edilebilir.

İlave ücret alınmayacak kişiler kimler?

Şunlardan hiçbir şekilde ilave ücret alınmaz:

 • Şeref aylığı alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler
 • 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler
 • Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler
 • Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar
 • 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin 12, 13, 14 fıkraları kapsamında olanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler (Er, yedek subay adayı, yabancı uyruklu misafir askeri öğrenci vs.)

özel hastane ne kadar ilave ücret alabilir?

İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri

Şu hizmet söz konusu olduğunda ise, kişi kim olursa olsun, bu hastadan ilave ücret alınmayacaktır:

 • Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri (Yeşil alan muayenesi olursa alınabilir)
 • Yoğun bakım hizmetleri,
 • Yanık tedavisi hizmetleri,
 • Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
 • Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,
 • Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri,
 • Doğumsal anomaliler