Özel okul çalışanlarının yıllık izin hakkı

Öğretmenlik, niteliği gereği farklı bir mesai yapısına sahip. Gün içinde çalışılan saat sayısı belli olsa da, veli ziyaretleri ya da etütler dolayısıyla, esnek bir yapıya sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Peki ama özel okul öğretmenlerinin yıllık izin bakımından hakları nelerdir?

Devlet memuru öğretmenlerde izin

Kıyaslama açısından öncelikle bu konuya değinmek isterim. Devlet Memurları Kanununa göre memurlarının en az 20 günlük yıllık izin hakkı olsa da, öğretmenler için bu hak öngörülmemiştir. Öğretmenler sömestr ve yaz tatillerinde izinli sayılmaktadır ve bunun haricinde yılda 10  güne kadar mazeret izni alabilmektedir.

İş Kanunu bakımından yıllık izin

4857 sayılı İş Kanununa göre; işçiye ne kadar yıllık ücretli izin verilmesi gerektiğini daha önce açıklamıştık: iscidunyasi.com/isci-yillik-izin-sureleri

Bu süreler işçinin kıdemine göre belirlenmektedir ve sırasıyla 14, 20 ve 26 iş günü olarak uygulanmaktadır.

Özel okul öğretmenlerinin yaz tatili

Özel okul öğretmenleri de, tıpkı devlet okullarındaki öğretmenler gibi yaz tatili hakkına sahiptir. Ancak elbette okul politikaları gereği, bazı öğretmenlerin yaz süresince ya da belirli bir periyodunda okula gelmeleri istenebilir.

O halde, özel okul öğretmenlerinin yıllık izin hakkını, bu öğretmenlerin yaz tatilinde çalışıp çalışmadığına göre araştırmak gerekir.

İşçilerin refakat izni hakkı

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Yazın çalışmayan öğretmenin yıllık izin hakkı

özel sektör öğretmen izin hakkı

Bu konuda önce birkaç Yargıtay kararı paylaşmak isterim ki, konu daha net anlaşılsın:

“Dosya kapsamından davacının öğretmen olması sebebiyle yaz tatili döneminde dershanenin kapalı olup olmadığı kapalı ise kapalı olduğu dönem belirlenip davacıya bu dönem herhangi bir ücret ödemesi yapılıp yapılmadığı üzerinde durularak ücret ödendiğinin ve ücret ödenen dönemde kapalı olduğunun tespiti halinde yıllık izin ücreti alacağı talebinin de reddine karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” (7 Hukuk, 2014/14820 E.)

“Buna göre ise davacı öğretmen olarak çalıştığı dönemde yönetmelik hükmü gereği yaz ve dinlenme tatillerinde izin kullanmıştır.  Müdür yardımcısı olarak çalıştığı dönemde ise yaz tatili ve   dinlenme tatillerinde nöbete e kalıp kalmadığı araştırılıp, ilgili kayıtlar getirtilip, izin kullanmadığı anlaşıldığı takdirde bu dönem için hak kazanacağı yıllık ücretli izin alacağı hesaplanıp hüküm altına alınmalıdır. Eksik inceleme ile tüm çalışma dönemi için izin alacağının hüküm altına alınması hatalıdır.” (9 Hukuk, 2014/2791 E.)

Öğretmenlerin yıllık izin hakkının yasal dayanağı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 68inci maddesinde açık bir şekilde “bu yönetmelikte yer almayan hususlarda, resmi benzeri kurumların tabi olduğu mevzuat hükümlerinin uygulanacağı” ifade edilmiştir.

Benzer resmi kurum mevzuatı olarak ise “Milli Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi” kabul edilebilir.

Bu yönergenin 10uncu maddesine göre de “Öğretmenler yaz ve dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara ayrıca yıllık izin verilmez”. Ayrıca yine aynı maddeye göre “Okul ve kurum yöneticilerinden hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanların yıllık izin süreleri yirmi gün, on yıldan fazla olanların ise otuz gündür”

O halde; özel okulda görev yapan öğretmenlerin yaz tatilinde izinli sayılacaklarını, ancak müdür ve müdür yardımcılığı yapanlara ayrıca yıllık izin verilmesi gerekeceğini söyleyebiliriz.

Öğretmen yaz tatili yapmış ve ücretini almış olmalı

Yargıtay’a göre, özel okul öğretmeni eğer yazın tatil yapmışsa ve bu esnada maaşını almaya da devam etmişse artık yıllık izin hakkından bahsedilemez.

Bir başka deyişle, hem yaz tatili yapma hem de maaşını alma hususlarının birlikte gerçekleşmesi şartı yüksek mahkeme tarafından aranmaktadır.

SONUÇ

Özel okulda çalışanların yıllık izin hakkını şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Eğer öğretmen yaz tatilinde çalışmamışsa ve bu arada da maaşını almaya devam etmişse, bu öğretmenin ayrıca yıllık izin hakkı yoktur.
  • Eğer öğretmen yaz tatilinde çalışmamış; ama maaşını da ALMAMIŞSA, bu öğretmenin ayrıca yıllık izin hakkının olduğu kabul edilir.
  • Eğer öğretmen yaz tatilinde çalışmışsa, yine yıllık izin hakkı bulunmaktadır.
  • Yazın okulda olan müdür ve müdür yardımcılarının yıllık izin hakkı vardır.
  • Yazın okulda çalışmaya devam eden diğer memur benzeri çalışanların da yıllık izin hakkı vardır.

Sonuç olarak, yıllık izin hakkının olup olmadığını merak eden özel okul ya da dershane çalışanının yukarıdaki senaryolara göre bir sonuca varması gerekir.

Özel okul çalışanlarıyla ilgili diğer yazılarımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz:

iscidunyasi.com/ozel-okul-ogretmenleri-tazminat-alabilir-mi

iscidunyasi.com/ozel-okul-ogretmeninin-egitime-hazirlik-odenegi-hakki

iscidunyasi.com/ozel-okul-ogretmenleri-de-ise-iade-davasi-acabilir

Sizin için hazırladığımız ve özel okul öğretmenlerinin yıllık izin haklarına değindiğimiz podcast yayınımızı da aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz:


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.