Özel okul öğretmeninin eğitime hazırlık ödeneği hakkı

Özel okul öğretmeninin eğitime hazırlık ödeneği

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere her yıl eğitime hazırlık ödeneği ödenmektedir. Bu hazırlık ödeneğinin özel okullarda görev yapan öğretmenlere de ödenmesi gerekmektedir. Peki bunun ayrıntıları neler?

Eğitime hazırlık ödeneğinin yasal dayanağı

Eğitime hazırlık ödeneği yasal dayanağını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32nci maddesinden almaktadır. Buna göre; eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi gerekmektedir.

Ancak özel eğitim kurumları 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununa tabidir. O halde 657 sayılı kanunda yer alan bu hükmün özel okullarla ilgisi nedir? Bu ilginin kaynağı yine 5580 sayılı Kanunun 9unci maddesindeki “Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.” ibaresidir. Yine aynı kanununun 14üncü maddesine göre bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda, resmi öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.

Buradan da anlaşılacağı üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan öğretmenlere ödenen eğitime hazırlık ödeneğinin aynen özel okul öğretmenlerine de ödenmesi gerekir.

İşçinin bir saatlik ücreti nasıl hesaplanır?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Hazırlık ödeneği özel okul öğretmenine ödenmezse ne olur?

Olaya İş Kanunu açısından bakarsak bunun iki muhtemel sonucu vardır. İlk olarak, kendisine eğitime hazırlık ödeneği ödenmeyen özel okul öğretmeni bu gerekçeyle is sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Dolayısıyla kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkına sahip olur.

İkinci olarak ise, bu ödeneği alamayan öğretmen bu hususta il milli eğitim müdürlüğüne şikayette bulunabilir. Aynı şikayet Alo 170 aracılığıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına da yapılabilir. Her iki durumda da özel okul önemli yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır.

SONUÇ

özel okul öğretmen eğitim ödeneği

Eğitime hazırlık ödeneğini alamayan öğretmenin, bu gerekçeyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceğini ve kıdem tazminatını hak edeceğini söylemeliyiz. Ancak hazırlık ödeneğini alamadığı halde çalışmaya devam etmek isteyen öğretmenler, bu ödenek miktarı için zaman aşımı süresinin beş yıl olduğunu bilmelidir.

Bir başka deyişle, eğitime hazırlık ödeneğini alamayan öğretmen takip eden beş yıl içinde işinden ayrılırsa ve iş mahkemesine dava açarsa, geriye dönük beş yıllık eğitime hazırlık ödeneğini mahkeme aracılığıyla alabilecektir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.