İşçinin tutuklanması hali

İşçi tutuklanırsa! İşçi, her hangi bir nedenle göz altına alınabilir, tutuklanabilir ve hatta mahkum olabilir. Bütün bunlar her insan gibi işçinin de başına gelebilir. Peki böyle bir durumda işçinin ve işverenin hakları nelerdir? Hangi hususlara dikkat edilmelidir? Gelin, …

Yıllık izinde çalışmak mümkün mü?

Yıllık izinde çalışan işçi Yıllık izinle ilgili daha önce “İşveren yıllık izin vermezse ne yapmalı“, “Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?“, “20 günlük izin ne zaman kazanılır?” gibi konularda yazmıştık. Yıllık izin konusunun bu kadar önemli olmasının nedeni biraz …

Hafta tatili toplu kullanılabilir mi?

Hafta tatillerinin toplu olarak kullandırılması Hafta tatilinin vazgeçilmezliği Hafta tatili, adından da anlaşılacağı üzere bir hafta boyunca çalışan işçinin dinlenmesi için düzenlenmiş mutlak bir haktır. Mutlak olması nedeniyle işçi tarafından bu haktan vazgeçilemez. İşçi, hafta tatilinin ücretini alıp …

Yıllık izin kaça bölünür?

Yıllık iznin bölünmesi Önemli not: Bu yazının içeriği artık geçerli değildir. 2016 nisan ayında yapılan bir mevzuat değişikliğiyle, yıllık iznin en çok üçe bölünebileceği kuralı kaldırıldı. Ayrıntılı bilgi için şu yazıya göz atabilirsiniz. İşçinin tüm senenin yorgunluğunu attığı, …

İşçiye hakaret edilmesi

İşçiye hakaretin sonuçları İşçi, iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığında çalışan kişidir. İş sözleşmesinde iki taraf olup bu taraflardan işçinin görevi işverene bağlı olarak iş görmek, işverenin görevi ise işçiye ücret ödemektir. İşçinin işverene bağlı olması, onun talimatlarını yerine …

İhtarname noterden olmak zorunda mı

İşçiye ya da işverene ihtarname noterden mi olmalı? Gerek işçi açısından ve gerekse işveren açısından olsun, ortada ihtarname çekilmesini gerektirecek bir durum varsa, önemli bir husus var demektir. Çünkü ihtarname İş Hukukunda, sahip olunan bir hakkın korunması ya …

İşe gelmeyen işçiye ihtar örneği

Devamsızlık yapan işçiye ihtarname İşçinin devamsızlık yapması halinde, bu durum tutanağa bağlanmalıdır. İşçi; işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın aşağıdaki hallerden birine uyan şekilde işe gelmezse, işverenin 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesi gereğince haklı …

İşçi hırsızlık tutanağı

İşyerinde hırsızlık tutanağı İşyerinde yapılan bir hırsızlığın önemli sonuçlarının olması muhakkaktır. İş Kanununun 25. maddesinde de açıkça zikredildiği üzere işveren, hırsızlık yapan işçisini tazminatsız olarak derhal işten atma hakkına sahiptir. Elbette böyle bir durum yaşandığında hemen tutanağa bağlanmalıdır. …

İşçi kavga tutanağı

İşçi kavgası tutanağı İşyerinde çalışan işçinin başka bir işçiyle ya da duruma göre dışarıdan biriyle kavga etmesi, işveren açısından bir haklı nedenle derhal fesih sebebi olabilir. Buna ilişkin yazımızı daha önce yazmış ve ayrıntılı bir şekilde konuyu açıklamıştık. …

İşçi işi aksatma tutanağı

İşçinin işi aksatması tutanağı İş Kanunu belirli hallerde işverene, işçisinin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme yetkisi vermiştir. İşçinin işini aksatması tek başına bir neden olmasa bile, işinin devamlı aksatan ve bu durumu kayıt altına alınan bir işçi, zamanı …

İşçi işe gelmeme tutanağı

İşçinin devamsızlık tutanağı İş Kanununa göre işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın Üst üste 2 iş günü veya 1 ay içinde 2 kez, her hangi bir tatil gününden sonraki ilk iş günü ya da 1 ayda toplam 3 iş günü işine gitmemesi Halinde …

İşçinin eğitim izni

İşçiye eğitimi için izin verilir mi? Anayasada kendine yer bulmuş bir hak: Eğitim hakkı Eğitim hakkı Anayasa’da kendine yer bulmuş temel hak ve özgürlüklerden bir tanesidir. Anayasamızın 42. Maddesine göre hiç kimse, eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim hakkı …