Taşeron işçilerinin yıllık izinleri

Taşeron işçisinin yıllık izni İş Kanunu genel olarak yıllık izin uygulamasını ayrıntılarıyla açıklamıştır. Bu kurallar çerçevesinde yürümesi gereken yıllık izin uygulaması özellikle asıl işveren-alt işveren ilişkileri açısından doğru bir şekilde gerçekleştirilememiştir. Yıllık izin uygulaması hakkında detaylı bilgi almak …

Televizyon ve radyo çalışanları Basın İş Kanununa mı tabi?

Televizyon çalışanları basın iş kanununa tabi mi? Basın iş kanunu kapsamına kimlerin gireceğini daha önce ayrıntılarıyla açıklamıştım. Ancak 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun söz konusu olduğunda, sanki bütün TV ve radyo çalışanlarının …