Maaşına haciz gelen işçi işten çıkarılabilir mi?

Maaşına haciz gelen işçinin çıkarılması Günümüz ekonomik koşullarında işçilerin de krizle boğuştukları ve ödeme dengelerinin bozuldukları zamanlar olmaktadır. Bu durumlarda maaşını ödeyemeyen işçilerin ücretlerine haciz konulabilmektedir. Peki işveren işçiyi, maaşına haciz konulduğu için işten çıkarabilir mi? İşçinin borcunu …

Fesih bildirimi örneği

Fesih bildirimi İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince, işçinin iş akdini feshetmeden önce işverene bilgi vermesi ve sözleşmesinin ne zaman feshedilmiş sayılacağı hususunu işverene bildirmesi gerekmektedir. 17 nci maddede belirtilen süreler uyulmaması halinde karşı tarafa ihbar tazminatı ödenmesi …