İşçiye hakaret edilmesi

Çalışma hayatında yer alan taraflar arasında gerginlik yaşanması doğaldır. Ancak bu gerginliklerin fiziksel ya da ruhsal şiddete dönüşmemesi ya da hakaretle sonuçlanmaması tercih edilir. Buna rağmen işçiye hakaret edilmesi halinde, işçinin hakları nelerdir? İşyerinde uyulması gereken kurallar İşçi, …

İhtarname noterden olmak zorunda mı

Gerek işçi açısından ve gerekse işveren açısından olsun, ortada ihtarname çekilmesini gerektirecek bir durum varsa, önemli bir husus var demektir. Çünkü ihtarname İş Hukukunda, sahip olunan bir hakkın korunması ya da kullanılması için devreye giren bir yöntemdir. İhtarname …

İşçi hırsızlık tutanağı

İşyerinde yapılan bir hırsızlığın önemli sonuçlarının olması muhakkaktır. Ancak bu sonuçlar kadar ve hatta ondan önce önemli olan, böyle bir eylemin kayda geçirilmesidir. İşte bu kayıt altına alma işleminin gerçekleştirilmesini sağlayacak olan işçi hırsızlık tutanağı nasıl düzenlenir? İşyerinde …

İşçi kavga tutanağı örneği

İşyerinde kavga yaşanmasını hiçbir işveren istemez; hele ki kavga işçiler arasında oluyorsa, bu daha da arzu edilmeyen bir durumdur. Bu şekilde herhangi bir işçinin ya da birden fazla işçinin karıştığı kavga nasıl kayıt altına alınır? İşçi kavga tutanağı …

İşçi işi aksatma tutanağı

İşçinin yaptığı her hareketin kayıt altına alınması gerekmez. Bunların içinde işçinin işini nasıl yaptığı da vardır; fakat işçinin işini aksatması işin akışını etkiliyorsa ya da işveren bu durumun devamlılığından şikayetçiyse, bu durumu tutanağa bağlamak isteyebilir. İşte işi aksatma …

İşçi işe gelmeme tutanağı

İşçinin işverene karşı borçlarının başında, işe zamanında gelmek ve zamanında işyerini terk etmek gelir. Ancak bazen elinde olmadan ve bazen başka nedenlerle işçi işe gelmeyebilir. Böyle bir durumda işçi için işe gelmeme tutanağı tutmak önemlidir. Devamsızlık tutanağı İşçinin …

İşçinin eğitim izni

Eğitim almak her bireyin hakkı olduğu gibi, işçilerin de hakkıdır. Ancak çocuklar için öngörülen zorunlu eğitimle herhangi bir bireyin kişisel gelişimi için alacağı eğitimi bir tutmak da mümkün olmaz. O halde işçinin eğitim izni var mı? İşveren eğitimi …

İhtirazi kayıt nedir?

İşçiler alacakları için dava açtıklarında ve uyuşmazlık konusu mahkemeye taşındığında, ihtirazi kayıt kavramı önem arz eder. Çünkü özellikle maaş bordrosuna ihtirazi kayıt koyulması ya da koyulmaması sonucu etkiler. O halde ihtirazi kayıt nedir ve özellikle ücret bordrosunda ihtirazi …

Evlilik nedeni ile kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı, işçinin verdiği emeklerin ve hizmet ettiği yılların karşılığıdır. İşçinin çalıştığı her yıl için bir aylık brüt ücreti tutarında aldığı bu tazminat işçi için adeta bir emeklilik ikramiyesidir. Kıdem tazminatı alma şartlarından birisi de evliliktir. Peki evlilik …

Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

İşçilerin yıllık izinleri, memurlarınkinden farklı olarak “iş günü” üzerinden hesaplanır. Bu nedenle; hafta tatili, bayram ve benzeri günler yıllık izinden düşülmez? O halde cumartesi yıllık izinden sayılır mı? İşçilerin yıllık izin süreleri İş kanununda düzenlenen ücretli yıllık izin …