Radyasyon ile çalışan işçinin yıllık izin süresi

Radyoloji çalışanlarının yıllık izni

İş Kanununa tabi olarak çalışan bir işçinin, kıdemine göre belirlenmiş sürelerle yıllık izin hakkı bulunmaktadır. Özel bir hastanede ya da tıp merkezinde çalışan bir radyoloji teknikeri ya da radyoloji üzerine çalışan bir uzman doktor da İş Kanununa tabi birer işçi olarak kabul edildiğinden, bunların yıllık izinleri de 4857 sayılı İş Kanunu ile belirlenecektir.

Yıllık izin süreleri

Röntgen teknisyeninin ya da röntgen veya radyom ile iştigal eden kişinin izin hakkından önce; İş Kanunu bakımından yıllık izin sürelerine genel olarak bir bakalım. Buna göre;

  • Kıdemi 1 – 5 yıl arasında olan işçilerin yıllık izin süreleri 14 iş günü
  • Kıdemi 5 – 15 yıl arasında olan işçilerin yıllık izin süreleri 20 iş günü
  • Kıdemi 15 yıldan çok olan işçilerin yıllık izin süreleri 26 iş günü

Olarak belirlenmiştir. Bu izin süreleri, unvanlarından bağımsız olarak tüm işçilere verilebilecek asgari yıllık ücretli izin sürelerini ifade etmektedir.

Radyoloji ile ilgilenen işçi kimdir?

İşçilerin refakat izni hakkı

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Teşhis, tedavi ya da araştırmaların yapıldığı yerlerde radyasyon kaynağıyla çalışan kişiler bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu bağlamda hastanelerde çalışan radyoloji teknikerleri ve radyologlar başta olmak üzere, fiilen radyoloji ile ilgili işlerde çalışan tüm işçiler için özel izin süreleri öngörülmüştür.

Radyoloji ile ilgili işte çalışan işçinin yıllık izin süreleri

isci radyoloji sua izni

Ne İş Kanununda ne de onun alt mevzuatlarının birinde, bu konuda yapılmış ekstra bir düzenleme yoktur. Yani İş Kanununa göre radyoloji ile ilgili bir işte çalışan işçinin yıllık ücretli izin süreleri diğer işçilerle aynıdır.

Ancak burada devreye Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname girmektedir. Bu nizamnamenin 24üncü maddesine göre röntgen uzmanının veya röntgen ve radyom ile iştigal eden işçinin senede 4 hafta kesintisiz ve devamlı tatil yapması zorunludur.

Yıllık izin artı 4 hafta

O halde, İş Kanununa tabi olarak çalışan bir ve radyoloji ile ilgili bir iş yapan işçinin yıllık ücretli izin hakkı dışında bir de kesintisiz 4 haftalık sağlık izni bulunmaktadır. Bu izin, işçiye kesintisiz ve her sene kullandırılması gereken bir izindir. Öyle ki; bu 4 haftalık sürenin bölünmesi mümkün değildir. Bu şua izni, işçiye her sene kullandırılmak zorundadır ve işçinin normal izin hakkı olan sürelerden farklı değerlendirilmelidir.

SONUÇ

İster özel bir hastanede, ister bir tıp merkezinde isterse de bir araştırma merkezinde olsun; radyoloji ile ilgili bir işte fiilen görev alan işçinin İş Kanununun ön gördüğü süreler kadar yıllık ücretli izin hakkı bulunmaktadır. Bu işçinin bir de ayrıca; her sene düzenli olarak ve bölünmeden/kesintisiz şekilde kullandırılması gereken dört hatalık bir şua izni de bulunmaktadır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.