Sendika nasıl kurulur? Kimler sendika kurabilir?

Sendika kim tarafından ve nasıl kurulur?

İşçi haklarının sağlanması ve iş barışının tesis edilmesi açısından büyük öneme sahip olan sendikalarla ilgili merak edilen hususlardan biri de bunların kim tarafından ve nasıl kurulacağıdır. Bu yazımda özetle kimlerin ve nasıl sendika kurabileceğini sizlerle paylaşacağım.

Kimler sendika kurabilir?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre; sendika kurucusu olabilmek için iki temel şart aranmaktadır: Fiil ehliyetine sahip olma ve fiilen çalışıyor olma. Bu iki şarta sahip olup aynı zamanda zimmet, irtikap, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, sahtecilik, hileli iflas, edimin ifasına fesat karıştırma, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından her hangi birinden mahkumiyeti bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler (tüzel kişilerin temsilcisi gerçek kişiler) sendika kurucusu olabilir.

Sendika kaç kişi ile kurulur?

Bu konuda 6356 sayılı Kanunda bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda ilk akla gelen, en az bir kişi ile sendikanın kurulabileceği olsa da bu yanlış olacaktır. Kanunun 80inci maddesine göre kanunda hüküm bulunmayan hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanacaktır. Dernekler Kanununun 2nci maddesine göre ise, derneğin en az yedi gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulması gerekmektedir. O halde sendika kurulması için de 7 kişiye ihtiyaç vardır.

Sendika kuruluş aşamaları

Bu aşamaları öncelikle ikiye bölmek isterim. İlk aşama, valiliğe verilecek olan dilekçe ve eki belgelerle başlayacaktır. Bunları sırasıyla açıklayalım;

Birinci aşama

sendika nasil kurulur

Sendika kurucuları aşağıdaki üç evrakı, sendikanın merkezinin yer alacağı il valiliğine verirler.

  • Sendika kurulacağına dair dilekçe
  • Sendikanın kuruluş tüzüğü
  • Kurucuların, sendika kurucusu olma şartlarına sahip olduklarına dair yazılı beyanları

İkinci aşama

Tüzük ve kurucuların listesi Vali tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. Bakanlık; kuruluşun adına ve merkezine dair bilgileri ile tüzüğünü internet sitesinde ilan eder.

Sendika ne zaman tüzel kişilik kazanır?

Yukarıda belirtilen evrakların ilgili il valiliğine verilmesiyle birlikte sendika tüzel kişilik kazanmış olur. Alınması gereken ayrıca bir onay bulunmamaktadır. Sadece, valilik ya da bakanlık tarafından her hangi bir evrak eksikliği ya da mevzuata aykırı bir durum görülürse, eksikliklerin 1 ay içinde giderilmesi istenir. Giderilmezse, bu kurumlar mahkemeye başvurur ve mahkemece sendikanın faaliyetleri durdurulabileceği gibi aynı zamanda da kapatılabilir.

SONUÇ

Sendika kurulması çok karmaşık bir süreç değildir. Önemli olan, sendika kurma şartlarına sahip 7 kişinin bir araya gelerek yukarıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak ilgili il valiliğine vermesidir. Bu andan itibaren sendika tüzel kişilik kazanacak yani kurulmuş olacaktır.

 


,
İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

15 Yorum

  1. merhabalar ben bir otelde çalışıyorum.ve de otelimze sendikanın getirilmesini nasıl sağlayabiliriz.
    teşekkürler.

  2. MERHABA
    YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİYİZ FAKAT FARKLI İLLER İLÇELER DE GÖREV YAPMAKTA OLAN BİR ÖZEL HİZMET KURUMUNDA FARKLI İŞ YERİ SAHİPLERİ BUNYESİNDE ÇALIŞMAKTAYIZ.TÜRKİYE GENELİ BİZ GRUP OLARAK İŞÇİ HAKLARIMIZIN KORUNMASI ADINA BİR ARAYA GELİP ARAMIZDAN SEÇECEĞİMİZ KİŞİLER VASITASIYLA BİR SENDİKJA KURA BİLİR MİYİZ

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.