Serviste geçen süre mesaiden sayılır mı?

Serviste geçen süreler

İnsanların çalıştığı işyerleriyle evleri arasındaki mesafenin günden güne arttığı bu dönemde işçilerin işe geliş ve işten dönüşleri için sağlanan servis imkanları artmıştır. Özellikle büyükşehirlerde servisle işçi taşıma oldukça yaygınlaşmış durumdadır. Ama özellikle trafiğin yoğun olduğu kentlerde insanlar bazen iki ya da üç saat öncesinden bile olmak üzere işe başlama saatinden önce yola çıkmaktadır. Peki serviste geçen bu süreler çalışma süresinden sayılacak mıdır?

Serviste geçen süre çok uzun!

İşçilerin bu konuda haklı bir sitemi vardır. Örneğin saat 08:00’de iş başı yapacak olan bir işçi saat 07:00 de servise bindiğinde günün bir saatini işe gitmekle ve belki bir saatini de eve dönmekle geçirmektedir. İşçi için uzun kabul edilebilecek bu sürelerde işçi şu soruyu sormaktadır: Serviste geçen saatlerim ne olacak?

İş Kanunu ne diyor?

İşçinin işyerinde geçirdiği sürelerin çalışma süresinden sayıldığı açıktır. Tabi burada ara dinlenmelerinin bu süreden düşüleceğini unutmamak gerekir. Bunun dışında İş Kanunu 66ncı maddesinde sayılı hallerde işçinin çalışma da “çalışmış kabul edileceğini” belirtmektedir. Bu hallerden birisi de serviste geçen sürelerle ilgilidir.

Ara dinlenmesi mecburi mi?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

İstisnaları var

İş Kanununun 66ncı maddesinde belirtilen hallerde, serviste geçen süreler çalışma süresinden sayılır. Peki bu haller nelerdir? bunun cevabını ise bir Yargıtay kararından okuyalım.

Yargıtay ne diyor?

Bir Yargıtay kararında ( 22 Hukuk 2013/1986 E.) aynen şöyle denilmektedir: “4857 sayılı İş Kanunu’nun 66 ncı maddesi gereğince madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler, işçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler, demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır. Aynı maddenin son fıkrasına göre ise, işin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz. Bu durumda, 4857 s. Kanun’un 66 ncı maddesinin son fıkrası hükmü dikkate alınmadan, yanlış değerlendirmeyle davacının işe gidiş gelişlerinde serviste geçen sürenin de çalışma süresinden SAYILMASI HATALIDIR.”

Şehir içi servisler çalışma süresinden sayılmaz

İşçilerin şehir içinde ya da yukarıdaki maddede sayılan haller dışında şehirler arasında işe servisle getirilip götürülmeleri halinde bu süreleri çalışma süresinden sayamayız. İster bir saat, ister üç saat olsun işçi için bu süreler yolda kaybedilmiş sürelerden başka bir anlama gelmemektedir. Çünkü işverenin işçileri işyerinde servisle ulaştırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Hatta bu zorunluluk olsa bile İş Kanunu gereğince yine de serviste ve yolda geçen süreler çalışma süresinden sayılmaz. Zaten İş Kanununun 66ncı maddesinde “İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.” denilmektedir.

Sonuç

Aşağıda belirtilen istisna durumlar haricinde işçilerin servisle işe gidip gelirken yolda geçirdikleri süreler çalışma süresinden sayılmamaktadır.

  • Taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler
  • İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler
  • Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler

Örnek

Mersin ili Gülnar ilçesindeki yol inşaatına işçiler Gülnar’dan alınıp toplu olarak götürülüyorsa –başka bir ulaşım olmaması vb. nedenlerle- bu işçilerin yolda geçirdiği süreler çalışma süresinden sayılır.

Madende çalışan işçinin madene girerken ya da madenden çıkarken yolda geçirdiği süreler çalışma süresinden sayılır.

İstanbul’da İkitelli’de faaliyet gösteren fabrikanın işçileri çeşitli semtlerden alınıp fabrikaya getirilip götürülüyorsa serviste geçen süreler çalışma süresinden sayılmaz.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.