SGDP ödeyerek çalışan emekli rapor parası alabilir mi?

Emekli olup çalışan işçi rapor parası alabilir mi?

Rapor parası; belirli şartları taşıyan ve doktordan istirahat raporu alan sigortalıya yapılan bir ödeme türüdür. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden işçiler de diğer işçiler gibi istirahat etmek durumunda kalabilir. Bu emekli çalışanlara rapor parası bazı durumlarda ödenmekte ve bazı durumlarda ise ödenmemektedir. Peki hangi hallerde, emekli çalışan rapor parası alabilir?

Rapor parası alma şartları

Rapor parasının hangi şartlarda alınabileceğini daha önce yazmıştık. Bunların ayrıntısına, ilgili yazıdan bakabilirsiniz. Ama kısaca tekrarlamak gerekirse; aşağıdaki hallerde işçiye rapor parası ödenmektedir:

  • İşçinin iş kazası geçirmesi
  • Meslek hastalığına yakalanması
  • Kadın işçinin doğum yapması
  • İşçinin hastalanması

Rapor parası kimlere ödenir?

5510 sayılı Kanunun 18inci maddesine baktığımızda; şöyle bir ayrıntıyla karşılaşıyoruz:

  • İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremez hale gelen tüm işçilere rapor parası ödenmektedir.
  • Analık izni ya da hastalanma nedeniyle iş göremez hale gelenlere ise; hastalık sigortasına tabi olmaları ya da kısa vadeli sigorta bildirmiş olmaları halinde rapor parası ödenmektedir.

İş kazası geçiren emekliye rapor parası var

Bunun nedeni; emekli işçiler sosyal güvenlik destek primine tabi olduğundan, bunlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri uygulanmaktadır. Bir başka deyişle, bu işçilerden her ay iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi kesilmektedir.

Bu nedenle de; iş kazası geçiren ya da meslek hastalığına tutulan emekli işçiye rapor parası, raporlu olduğu ilk günden itibaren ödenecektir.

Hastalanan emekli işçiye rapor parası yok

emekli işçi geçici iş göremezlik alabilir mi

Bunun nedeni ise; sosyal güvenlik destek primine tabi olan emekli işçilerden, hastalık sigortası ya da kısa vadeli sigorta primi kesilmiyor oluşudur. Hal böyle olunca da; hastalanan ve sağlık raporu alan bir emekliye, hiçbir şekilde geçici iş göremezlik ödeneği / rapor parası ödenmemektedir.

Emekli rapor alırsa maaşı kesilir mi?

Bir başka yazımızda açıkladığımız üzere; rapor alan işçinin maaşını işveren ödemek zorunda değildir. Bu durumda rapor alan emekli çalışan hem geçici iş göremezlik ödeneği alamayacak hem de işyerinden maaş alamayacak ve mağdur olacaktır.

Bu durumun önüne geçmenin tek yolu ise iş sözleşmesinde bunu öngörmek ve “emekli çalışan iş göremezlik raporu aldığında, maaşının kesilmeyeceğine” dair özel bazı hükümleri sözleşmeye koymaktır. Böyle olunca işçi rapor parası alamasa da, en azından maaşını almaya devam edebilecektir.

SONUÇ

Emekli olan ve SGDP ödeyerek ve işçi olarak çalışmaya devam bir sigortalı; iş kazası geçirirse ya da meslek hastalığına tutulursa, rapor alması durumunda geçici iş göremezlik ödeneği alabilmektedir.

Ancak emekli olup çalışmaya devam eden işçi analık izni nedeniyle ya da hastalandığında iş göremezlik raporu aldığında, hiçbir şekilde rapor parası alamayacaktır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

YouTube kanalımıza üye olan ziyaretçilerimizin yorumları öncelikle cevaplanmaktadır. Yorum yaptığınız kullanıcı adıyla YouTube kullanıcı adınızın aynı olması yeterlidir.