SGK kıdem tazminatı alabilir yazısının geçerlilik süresi var mı?

Kıdem tazminatı alabilir yazısının geçerlilik süresi

15 yıl ve 3600 gün ile kıdem tazminatı alınması, son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Özellikle, haklı gerekçesi olmadan işten ayrılmak isteyen ama kıdem tazminatını da yitirmek istemeyen işçiler için, bu yöntem kesin işe yaramaktadır. Ama bunun belirli şartlara tabi olduğunu unutmamak lazım. İşçiler, SGK’dan 15 yıl ve 3600 gün ile ilgili bir yazı almakta ve bunu işverene sunmaktadır. Peki bu yazının bir geçerlilik süresi var mıdır?

15 yıl ve 3600 gün ile kıdem tazminatı

Bu hakkın yasal dayanağını şu yazımızda anlatmış ve burada da dilekçe örneğini paylaşmıştık. Kısaca hatırlatmak gerekirse; ilk sigortalılık tarihi 08/09/1999 tarihinden önce olan ve en az 3600 gün primi bulunan bir işçi; bu durumu kanıtlayan belgeyi Sosyal Güvenlik Kurumundan alır ve işverene sunarsa, bu işçiye kıdem tazminatının ödenmesi gerekmektedir. Böylece, hiçbir haklı gerekçesi olmasa da, işten ayrılan işçi kıdem tazminatını alabilmektedir.

15 yıl ve 3600 gün yazısı

Bunun için işçi SGK’ya bir dilekçe ile başvurmalı ve kıdem tazminatı almak için yazıya ihtiyacı olduğunu belirtmelidir. Gerçekten de, işçinin ilk sigortalı olduğu tarih 08/09/1999’den önceyse ve işçinin bildirilen sigorta primleri de en az 3600 gün ise, SGK işçiye istediği yazıyı vermektedir. İşçinin yapması gereken tek şey, işverene bir dilekçe vererek işten ayrılacağını beyan etmek ve dilekçenin ekine de SGK’dan aldığı yazıyı eklemektir. İşçi, artık derhal işten ayrılabilecektir. İşçinin hak ettiği kıdem tazminatının en kısa sürede ona ödenmesi gerekir.

SGK’dan alınan yazının geçerlilik süresi

Kamu kurumundan alınan bir evrakın geçerlilik süresinin olması beklenir. Ancak aynı şeyi bu yazı için söylemem mümkün değil. Çünkü yazı ile birlikte; işçinin 15 yıl ve 3600 gün şartını sağladığı ve yaşı beklemek üzere emekliliği hak ettiği ortaya koyulmaktadır.

Bu durumun, ileriye dönük değişmesi çok zordur. Öyle ya; buğu itibariyle bu şartları taşıyan bir işçi, haliyle 3 ay sonra da aynı şartları taşıyacaktır.

kıdem tazminatı alabilir yazısı geçerlilik tarihi

Yine de işveren, yeni tarihli bir yazı talep edebilir. Çok düşük bir ihtimal de olsa, işçinin geriye dönük sigorta primleri ve kayıtları, örneğin bir incelemeye ya da mahkeme kararında dayanarak değişime uğrayabilir. Bu nedenle, böyle bir talep geldiğinde, işçinin inatlaşmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Neticede bu belge, istendiğinde her zaman SGK’dan alınabilecek bir belgedir. Tekrar alınmasını tavsiye ederim.

SONUÇ

SGK’dan alınan “15 yıl ve 3600 gün” yazısının bir geçerlilik süresi yoktur. İşverenlerin, sunulan böyle bir yazıya istinaden işçinin kıdem tazminatını ödemesi gerekir.

Yine de; alınan belge eski tarihliyse ve işveren tarafından yenisi isteniyorsa, işverenle sadece bu nedenle karşı karşıya gelinmesine de gerek yoktur. Çünkü bu yazı, kolaylıkla ve istenildiği zaman SGK’dan tekrar ve tekrar alınabilir.

Böyle bir sorun yaşayan işçilere, inatlaşmaktansa, 15 yıl ve 3600 gün yazısını tekrar almalarını öneririm. Böylece, kıdem tazminatını tahsil etme süreleri uzamamış olacağı gibi; işverenle olası bir tartışmanın içinde girmekten de kaçınılmış olacaktır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.