SGK prim oranları tablosu

5510 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar için sigorta prim oranlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Aynı zamanda isteğe bağlı sigorta primleri ile işsizlik sigortası primleri de ayrı tablolarda gösterilmiştir.

Bunun dışında, 01.10.2008 tarihinden önce geçerli olan eski SSK primleri de en altta tablo halinde gösterilmiştir.

SGK PRİM ORANLARI
(01.10.2008’den İtibaren)
Sigorta Kolu İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam
(%)
4/a Kapsamındaki Sigortalılar (İşçiler) İçin Prim Oranı
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası 9 11 20
Kısa Vadeli Sigorta Kolları (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık Sigortası) 2 2
Genel Sağlık Sigortası 5 7,5 12,5
İşsizlik Sigortası 1 2 3
TOPLAM 15 22,5 37,5
Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Oranı
60 gün eklenecek işlerde 9 12 21
90 gün eklenecek işlerde 12,5 21,5
190 gün eklenecek işlerde 14 23
4/b Kapsamındaki Sigortalılar (Bağ-Kur’lular) İçin Prim Oranları
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası 20
Kısa Vadeli Sigorta Kolları (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık Sigortası) 2
Genel Sağlık Sigortası 12,5
TOPLAM 34,50
Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı
(4/a kapsamındakiler için) 7,5 22,5 + 2 32
(4/b kapsamındakiler için) 2008 % 12
2009 % 13
2010 % 14
2011 % 15
Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanlar İçin Genel Sağlık Sigortası Primi Oranı 12
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİM ORANLARI
Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (%) Genel Sağlık Sigortası Primi
(%) Toplam Prim
(%)
20 12 32
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI
Yıllar İşçi Payı
(%) İşveren Payı
(%) Devlet Payı
(%)
01.06.2000-31.12.2001 2 3 2
01.01.2002’den itibaren 1 2 1
SSK PRİM ORANLARI
(01.10.2008 tarihinden öncesi için)
Sigorta Kolu İşçi Payı
(%) İşveren Payı (%) Toplam
(%)
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası 1,5 – 7 1,5 – 7
Analık Sigortası 1 1
Hastalık Sigortası 5 6 11
Hastalık Sigortası
(Aday Çırak ve Öğrenciler İçin) 2 2 4
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası 9 11 20
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası
(Yeraltı Maden İşyerlerinde Çalışanlar İçin) 9 13 22
Sosyal Güvenlik Destek Primi 7,5 22,5 30

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir