İlaç ve muayene katılım payı nedir ve ne kadar?

  Katılım payı kavramını birçoğumuz duymuştur. SGK tarafından alınan bu bedel, hem muayene hem de ilaç için alınabilmektedir. Peki ama katılım payı nedir? Muayene ve ilaç katılım payı 2019 yılı için ne kadardır? Katılım payı nedir? Katılım payı; …

SGK çıkış kodu 1 ve 2 olan işçinin hakları

İster işçi işten ayrılmış, isterse de işveren işçiyi çıkarmış olsun; iş sözleşmesi sona erdiğinde işverenin bu durumu işten ayrılış bildirgesi ile SGK’ya bildirmesi gerekir. Bu bildirge de bir de çıkış kodu bölümü yer almaktadır. Peki SGK çıkış kodu …

GSS primi ne kadar?

Genel sağlık sigortası ülkedeki herkesi sigorta kapsamına almayı hedefleyen ve çok küçük bir kesim hariç, herkesin zorunlu olarak katıldığı bir sistemdir. Peki ama genel sağlık sigortası prim borcu 2019 yılı için ne kadar? Genel sağlık sigortası nedir? Genel …

Genel sağlık sigortası nedir ve kimleri kapsar?

Genel sağlık sigortası kavramıyla 2008’de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile tanıştık. Peki ama genel sağlık sigortası nedir? Kimler genel sağlık sigortası kapsamındadır? GSS hangi yükümlülükleri beraberinde getirir? Genel sağlık sigortası ve …

Sigorta girişi internette ne zaman görülür?

Sigorta primleri sistemde ne zaman görülür? İşe başlayan her işçinin sigortalı olması yasal bir zorunluluktur. Uygulamada genelde, işçiye sigorta girişinin yapıldığı söylenir ve işçi de çalışmaya başlar. Ancak işçi yine de sigortasının gerçekten de bildirilip bildirilmediği merak edebilir. …

Sigortasız işçi ihbarına SGK ödül verir mi?

Sigortasız çalışanı ihbar edene ödül var mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, her fırsatta, sigortasız işçi çalıştırılmaması gerektiğine dair kamuoyunu bilgilendiriyor. Bu arada da, sigortasız çalışmaların SGK’ya bildirilmesini teşvik ediyor. Peki ama sigortasız işçi ihbarında bulunan kişiye bir …

Sigortasız çalışma nasıl kanıtlanır?

Sigortasız çalışma nasıl ispatlanır? Bir işçinin sigortalı olması işveren açısından bir yükümlülük ve işçi bakımından da hak olmasına rağmen, ne yazık ki bazen işçi sigortasız çalıştırılmaktadır. Sigortasız çalışan işçi, bu şekilde çalışmaya devam etse de, ileride dava açarak …

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar?

Sigortasız işçi çalıştırma cezası ne kadar? Bu sorunun cevabını merak eden üç taraf olabilir. Bunlardan ilki, sigortasız işçi çalıştıran işveren; ikincisi ise sigortasız çalışan işçidir. Üçüncü bir taraf ise, işyerini şikayet etmek isteyen vatandaş olabilir. O halde, sigortasız …

İşçinin aldığı rapor emekliliği etkiler mi?

Rapor emekliliği etkiler mi? İşçinin hastalanması her zaman mümkündür. Böyle bir durumda istirahat raporu alan işçiye, şartları sağlamışsa rapor parası ödemektedir. Peki ama işçinin raporlu olarak SGK’ya bildirildiği günler ne olur? Raporlu günler emeklilikte sayılır mı? İşçinin sağlık …

Fiili hizmet zammı hakkında her şey

Fiili hizmet zammı hakkında her şey Fiili hizmet zammını eminim, birçoğunuz daha önce duymuştur. Çalışanların emeklilik süreleri bakımından önem arz eden bu kavramı sizin için her yönüyle ele aldık. Fiili hizmet zammı nedir? Hangi çalışanlar bu kapsamdadır? Fiili …

Emekli çalışmaya başlayınca maaşı kesilir mi?

Emekli çalışmaya başlayınca maaşı kesilir mi? Emekliliğin temel gayesi, elbette biraz da kendine vakit ayırabilmek ve dinlenmektir. Ama hayat şartları buna her zaman müsaade etmez ve belli bir yaşa gelip emekli olan kişi, yine de çalışmak zorunda kalabilir …

SGK prim iadesi hangi şartlarda yapılır?

Ödenen primler SGK’dan geri alınabilir mi? İster işçi olarak ve ister bağkurlu çalışılmış olsun; çalışılan her ay için sigorta primleri bildirilir ve SGK tarafından takip edilir. Yıllarca çalışan bir sigortalı, onbinlerce lira SSK primi ya da sigorta primi …