Sigortalı işe giriş bildirgesinin zamanında verilmemesinin cezası

Sigortalı işe giriş bildirgesi süresi içinde verilmezse ne olur?

İşçinin işe giriş bildirgesinin SGK’ya ne zaman verilmesi gerektiğini daha önceki bir yazımda açıklamıştım. İşyerinin faaliyet alanına göre, işçinin bildirilmesi gereken zaman değişmektedir. Peki sigortalı işe giriş bildirgesi zamanında verilmezse cezası ne olur?

İşçinin sigortasının yapılması

Genel kural olarak; işçinin sigortalı işe giriş bildirgesinin, işe başlamadan en geç bir gün önce verilmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle işçi işe fiilen başladığı gün kuruma en az bir gün önceden bildirilmiş olmalıdır. Bunun elbette istisnaları bulunmaktadır; ancak genel kural budur. İstisnalar için yukarıda belirttiğim yazıma göz atabilirsiniz.

İşe giriş bildirgesinin son günü resmi tatile denk gelirse ne olacak?

İşçinin işe başladığı günden bir gün öncesi resmi tatile rastlayabilir. Örneğin işçi pazartesi günü işe başlayacak olabilir. Ya da pazar günü işe başlayan bir işçiye de rastlayabiliriz. Bu durumda işçinin işe giriş bildirgesi pazartesi günü de verilebilir. İşçi örneğin ramazan bayramında işe başlamışsa, bu durumda da işçinin işe giriş bildirgesi, bayramdan hemen sonraki ilk iş günü verilebilir. Bir başka deyişle, işçinin sigortalı işe giriş bildirgesinin SGK’ya verilmesi gereken son gün bir resmi tatil gününe denk gelmişse; işe giriş bildirgesi resmi tatili takip eden ilk iş günü verilebilir.

Ayrıca her yıl 1 temmuz-20 temmuz arası mali tatil olarak belirlendiğinden; bu sürelere denk gelen sigortalı işe giriş bildirgeleri, mali tatili izleyen 7 gün içinde verilebilir.

Ceza miktarı tespitin şekline göre değişir

Normal şartlar altında, işveren tarafından geç verilen bir sigortalı işe giriş bildirgesinin idari para ceza tutarı her bir işçi için bir brüt asgari ücrettir. Ama böyle bir durumun varlığı aşağıda belirtilen yollarla tespit edilmişse ceza miktarı artacaktır. Şöyle ki;

 • Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediği mahkeme kararıyla tespit edilmişse ceza iki asgari ücrettir.
 • Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediği SGK denetmenleri, müfettişleri veya kontrolle görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca tespit edilmişse ceza iki asgari ücrettir.
 • Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediği bankalardan ya da kamu kurumlarından alınan belgelerden tespit edilmişse ceza iki asgari ücrettir.
 • Yukarıdaki kurumlarca belirtilen hususların yıl içinde tekrarladığı tespit edilirse ceza asgari ücretin beş katı olacaktır.

İdari para cezasında indirim olur mu?

işe giriş bildirgesi cezası

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilme süresi geçirilmesine rağmen; bu bildirgenin verilmesi gereken son tarihten itibaren ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve bunun üzerine ilgililere yapılacak ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezanın dörtte biri uygulanır. (Ancak bu cezanın kaynağının yukarıda belirtilen denetim elemanları/mahkeme kararı/banka-kurum belgeleri kaynaklı olmaması gerekir. Bu durumlarda indirim söz konusu olmaz.)

Ayrıca kaynağı ne olursa olsun, idari para cezasına itiraz edilmez veya mahkemeye gidilmez ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ceza ödenirse; bu durumda ceza dörtte üç olarak uygulanır.

SONUÇ

İşçinin sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde ve şekline uygun olarak verilmemesinin cezası bir brüt asgari ücrettir (2016 yılı için 1.647,00 TL).

Eğer böyle bir durumun varlığı SGK denetim elemanlarınca, kamu idareleri denetim elemanlarınca, mahkeme kararıyla ya da banka/kamu kurumu belgelerine dayanarak tespit edilirse ceza iki asgari ücrettir (2016 yılı için 3.294,00 TL).

Sigortalı işe giriş bildirgesini zamanında vermediğini fark eden ilgili, son günün üzerinden 30 gün geçmeden bildirgesini kendiliğinden verirse ve cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödeme yaparsa ceza dörtte bir asgari ücrete düşer (2016 yılı için 411,75 TL).

Sigortalı işe giriş bildirgesini zamanında vermeyen ilgili, yukarıda belirttiği gibi hatasını telafi etmezse ve beklerse ve ceza kendisine tebliğ edilirse; 15 gün içinde cezayı öderse ceza dörtte üç olarak uygulanır (2016 yılı için 1.235,25 TL).

 

Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

3 Yorum

 1. 05.01.2017 tarihinde işe başladım. Ancak SSK girişim 17.01.2016 tarihinde yapıldı.
  İşverenin geriye dönük düzeltme vermesi söz konusu mudur.. Cezası nedir.
  Bilgilendirirseniz sevinirim.

  İyi çalışmalar
  Syg,

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.