Soma maden işçileri neden işe iade edilmedi?

Soma’da işe iade davaları neden reddedildi?

Soma maden faciasından sonra, maden işletmesi binlerce işçiyi işten çıkarmıştı. Bu fesih işleminin geçersiz olduğunu iddia eden işçiler de iş mahkemesine dava açarak feshin geçersizliğine hükmedilmesini ve işe iade edilmelerini talep etmişti. Yerel mahkeme işçileri haklı görüp onların işe iadesini isterken Yargıtay’dan geçtiğimiz günlere aksi bir karar geldi. Peki Yargıtay’ın kararı ne anlama geliyor? Yerel mahkeme kararı neden bozuldu?

Soma maden işçileri kararı

Bu yazıyı yazma sebebim, davanın konusunu ve sonucunu siyaseten incelemek değil. Ancak sonuçları bakımından önemli olan bu davanın iyi anlaşılmasının, işe iade davalarının tetkiki açısından önem arz ettiği kanaatindeyim. Bu nedenle yazıda, mahkemenin verdiği kararın gerekçesini daha anlaşılır bir dille, bir başka deyişle daha az teknik bir lisanla anlatmaya çalışacağım.

Yerel mahkeme Soma madencileri için en karar vermişti?

Davalı Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.  meydana gelen büyük facia sonrasında yürütülen adli soruşturma nedeniyle söz konusu maden ocağının kapatılması, halen  çalışmıyor olması ve ocağın açılmasının yakın zamanda mümkün olmaması gibi nedenlerle binlerce işçiyi işten çıkarmıştı.

Bunun üzerine işçiler tarafından iş mahkemesine dava açılmış ve işe iadelerine karar verilmesi talep edilmişti. İlk çıkan iş mahkemesi kararları da bu şekildeydi. Nitekim bir kararda; davalı şirketin toplu işçi çıkarma yöntemine uymadığından bahisle, yapılan feshin geçersiz olduğu ve davacı işçinin işe iade edilmesi gerektiği belirtiliyordu.

Yargıtay Soma madencilerinin işe iadesi için ne dedi?

Yargıtay  ise, yerel mahkemenin bu kararını bozarak feshin geçerli olduğuna ve işçilerin işe iade edilmemesine karar verdi (22 Hukuk Dairesi, E:2016/9372, 27.06.2016). hem kararın daha iyi yorumlanabilmesi hem de genel olarak işe iade davalarının görülmesi usulü bakımından kararı birlikte inceleyelim. Yargıtay ne demiş?

Yargıtay; davalının dayandığı sebebin geçerli neden ağırlığında olduğunu, davalıya karşı maden kazası sonucunda çok sayıda dava açıldığını, davacıların çalıştığı Eynez ocağının iş güvenliği kapsamında yapılan denetimler neticesinde ÇSGB tarafından kapatıldığını, yine fesih tarihinden önce Eynez ocağının kesin kabulünün davalı Türkiye Kömür İşletmeleri A. Ş. tarafından yapıldığını ve fesih tarihinde davacıların çalıştığı işyerinin Türkiye Kömür İşletmeleri A. Ş.’ye sözleşme hükümleri uyarınca devredildiğini ve davalının ekonomik güçlük içerisinde olduğunu tespit etmiştir.

Ayrıca; olayda yaklaşık 2.600 işçinin iş sözleşmelerinin feshedildiğini ve 370 işçinin ise davalı Soma A.Ş.’ye ait Işıklar ocağına nakledildiğinin anlaşıldığını, davacı tarafından işverenin toplu iş sözleşmesinin 55 inci maddesine aykırı olarak işçi çıkarımında bulunduğunu, bu konuda sahip olduğu takdir yetkisini kötüye kullandığı da iddia ve ispat edilemediğini, davalının yaptığı feshin geçerli sebeple yapıldığının kabul edilmesi gerektiğini ve davacının davasının reddi gerekirken kabulüne karar verilmesinin isabetsiz olduğunu da ifade etmiştir.

Yargıtay kararının özeti nedir?

soma maden faciası işçi dava yargıtay

Yargıtay bu davayı incelerken iki temel soruyu sorarak yola çıkmıştır. Ortada gerçekten de toplu işçi çıkarmayı gerektiren haklı bir neden var mıdır? İşçilerin toplu işten çıkarılması usulüne uygun olarak yapılmış mıdır?

İşte Yargıtay bu iki sorunun cevabını da olumlu bulduğu için, işe iade kararını iptal etmiştir. Kısaca, işyerinde kaza olduğunu, işverenin ekonomik zorluk içine girdiğin, ocaklarının faaliyetlerinin durdurulduğunu ve bütün bunların da fesih için geçerli birer neden olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bu gerekçeye dayanarak işten çıkarma yapılırken de toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin dikkate alındığını ve usulüne uygun toplu işçi çıkarıldığını beyan etmiştir.

SONUÇ

301 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Soma maden faciasını unutmak mümkün değil. Ülkemizin gördüğü en büyük iş kazası olan bu faciadan çıkarılması gereken onlarca ders olduğu bir gerçek. Bu yazıyı okurken, her hangi bir taraf tutmadığımı; sadece bu kararın tarafı olan işçilerin, kararı sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmeleri için bu yazıyı kaleme aldığımı bilmelerini isterim.  Hayatını kaybeden tüm işçilerimize Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

1 Yorum

  1. Eynez ocağı kapatıldı iyi gğzel de işten çıkarılan 2800 işçinin tamamı orada çalışmıyordu ki atabacası ocağından da aynı şekilde işten çıkarılma oldu ve ocakçalışıyordu ama devlet. Herkesi aynı kefeye koydu

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.