Sporcular, antrenörler ve teknik adamlar İş Kanununa tabi midir?

İş kanununa tabi olmanın beraberinde getirdiği birçok avantaj vardır. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, çalışma süreleri, yıllık izin ya da işe iade hakkı bunların başında gelir. Peki ama sporcular, teknik adamlar ve antrenörler iş kanununa tabi midir?

İş Kanunu istisnaları

Bu konuyu daha önce yazmıştık: iscidunyasi.com/is-kanunu-kapsamina-girmeyen-isciler

Bu yazıdan da görebileceğiniz üzere, sporcular net bir şekilde iş kanunundan istisna kabul edilmiştir. O halde, hem sporcular hem de antrenörler ve teknik adamlar bakımından sonucu tek tek inceleyelim.

Profesyonel sporcuların İş Kanunu karşısındaki durumu

Profesyonel sporcular İş Kanununa tabi değildir. Yargıtay, sporcunun tanımını şu şekilde yapmaktadır:

“Sporcu, kulüplerinin (işverenlerinin) gösterdiği yerlerde tespit edilmiş çalışma saatlerine tâbi olarak ve işverenin emir ve gözetimi altında antrenman ve müsabakalar yapan ve karşılığında önceden kararlaştırılmış bir ücret alan, kulüpleri ile bağları iş sözleşmesine dayanan kişilerdir.”

Bunlar açıkça 4857 sayılı Kanunla İş Kanunu kapsamı dışında tutulduğu için, iş mahkemelerinde alacakları ile ilgili dava açmaları mümkün değildir.

Yargıtay’a göre “Federasyon ile kulüp, federasyon ile hakem, sporcu, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları ile kulüpler arasında çıkan uyuşmazlıklar için federasyonun kendi özel yasalarında veya hukuk talimatlarında özel kurullar ve tahkim şartı benimsenmiştir. Bu nedenle sporcu, antrenör gibi kimselerin işverenleri olan kulüplerle ilgili uyuşmazlıklarda öncelikle bağlı olduğu federasyonun kurullarına başvurması gerekmektedir” (9 Hukuk, 2015/17745 E.)

Antrenör ve teknik direktör İş Kanununa tabi mi?

 

Bu konuda da sözü Yargıtay’a bırakalım. Yüksek mahkemeye göre; doğrudan aktif spor yapmayan, sporcuyu aktif spor yapması için hazırlayan antrenör ile aktif görevi daha çok direktif vermek olan ve takımı başarıya ulaştırma görevi de bulunan teknik direktörün sporcu sayılmaması ve İş Kanunu kapsamında bir işçi olarak kabul edilmesi gerekir. Bu nedenle antrenör veya teknik direktör ile kulüpleri işveren arasındaki iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarının iş mahkemesinde görülmesi gerekir. (9 Hukuk, 2015/17745 E.)

Malzemeciler ve masörler İş Kanununa tabi midir?

Bunlar da sporcu olarak kabul edilmez ve İş Kanununa tabidir. Bir Yargıtay kararında bu durum şöyle açıklanmıştır:

“Bağımlı olarak çalışan antrenör, malzemeci sporcu olarak kabul edilemez. Çünkü burada bağımlılık ilişkisi baskın unsurdur. Masör Fransızca kökenli bir sözcüktür. Masajcı – ovucu anlamına gelmektedir. (Bkz, Eren, Hasan Gözaydın; Nevzat Parlatırı, İsmail Tekin, Telat-Zülfikar, Hamza: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türkçe Sözlük, C:II, Ankara 1988,s 993) Masörler Emeği ile çalışırlar klüple tam bir bağımlılık ilişkisindedirler. Yarışmalara katılmazlar. Çalışma şeklinin bu niteliği ile davacının İş Kanunun koruyucu hükümlerinden yararlandırmamak adaletli bir çözüm olmayacağı gibi kanunun amacına da aykırı olur” (9 Hukuk, 2003/23818 E.)

Spor kulüplerinde işe iade davası

futbol sahasında duran renkli futbol topu

Yazının başında da belirttiğimiz üzere, İş Kanununa tabi olmanın en büyük avantajlarından birisi, şartları oluştuğunda, işe iade başvurusunda bulunabilmektir.

Ancak işe iade başvurusu bazı şartlara tabidir:

Bu şartlardan birisi de, işyerinde çalışan işçi sayısının en az 30 olmasıdır. İşte, bir spor kulübünde 30 işçi hesabı yapılırken, bu kulüpte sporcu olarak görev yapanlar, İş Kanununa tabi olmadıkları için, 30 işçinin hesabında dikkate alınmayacaktır.

Bir Yargıtay kararında bu husus şöyle ifade edilmiştir: “4857 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının 9. bendi uyarınca, sporcular hakkında bu kanun hükümleri uygulanmayacağına göre, fesih tarihinde kulüp bünyesinde bulunan ve sayı itibariyle 14 kişi olduğu dosya kapsamından anlaşılan sporcular, İş Kanunu’nun öngördüğü 30 işçinin belirlenmesinde hesaba katılmayacaktır.” (22 Hukuk, 2014/6344 E.)

SONUÇ

Şunu net bir şekilde ifade edebiliriz ki, profesyonel sporcular İş Kanununa tabi değildir ve bunlarla kulüpleri arasındaki anlaşmazlıklar iş mahkemesinde görülmez.

Ancak sporcular dışında kulüpte görev yapan antrenör, teknik direktör, menajer ya da malzemeciler İş Kanununa tabidir ve bunlar İş Kanunun öngördüğü bütün haklardan bizzat yararlanabilir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.