Stajyer ve çırak ücretleri için devlet desteği ne kadar?

İşyerlerinde zorunlu staj ve çıraklık yapan işçilere ödenecek aylıkların asgari miktarı kanunla belirlenmiştir. İşte bu kapsamda stajyer ya da çırak çalıştıran işverenlere, bu kişilere ödeyecekleri maaş konusunda devlet desteği verilmektedir. Peki stajyer ücret desteği 2020’de kaç liradır?

Stajyer ve çırak kavramları

Bu konuda ana mevzuat 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunudur. Bu kanuna göre çırak; çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişiyi ifade etmektedir.

Staj ise; işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencileri ifade eder. Staj faaliyetini gerçekleştiren kişi de stajyer olarak tanımlanır.

Stajyer ve çırakların İş Kanunu bakımından durumlarını daha önce yazmıştık: iscidunyasi.com/ciraklar-ve-stajyerler-is-kanununa-gore-isci-midir

Stajyer ve çırak asgari maaşları

Mesleki Eğitim Kanununun 25inci maddesine göre; çırak ya da stajyer ile işveren aralarında sözleşme düzenleyerek ücreti belirleyebilir. Ancak buna ir alt sınır getirilmiştir. Buna göre;

  • 20’den az personel çalıştıran işyerlerinde; işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının %15’inden daha az maaş ödenemez.
  • 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde; işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının %30’inden daha az maaş ödenemez.
  • Çıraklara yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret hiçbir şekilde ödenemez.

Stajyer ücretine devlet desteği

İşte yukarıda belirtilen ücretlere devlet katkı vermektedir. 3308 sayılı Kanununun geçici 12nci maddesine göre “Aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler” için devlet katkısı bulunmaktadır.

Aynı geçici madde ile yukarıda belirttiğimiz 20’den az ve çok personel sayısına göre belirlenen asgari maaş miktarları sabitlenmiş ve %30 olarak belirlenmiştir.

Yani çıraklar ve stajyerler için belirlenebilecek en az maaş 2020 yılı için net asgari ücret olan (AGİ’den arındırılmış) 2.103,98 TL’nin yüzde otuzu yani 631,20 TL’dir.

Devlet desteği ise şu şekilde olacaktır:

  • 20’den az işçi çalıştıran işyerleri için 631,20 TL’nin üçte ikisi yani 420,80 TL
  • 20’den çok işçi çalıştıran işyerleri için 631,20 TL’nin üçte biri yani 210,40 TL

SONUÇ

not alan öğrenci

İşletmelerde (20 ve üzerinde işçi çalıştıran) zorunlu staj ve çıraklık yapanlar için devletin belirlediği ASGARİ aylık ücret 631,20 TL’dir. Dileyen işveren elbette bu rakamın üstünü çırağa ya da stajyere ödeyebilir.

Ama devlet desteği 631,20 TL üzerinden verilir. Stajyer ya da çırak aylık ne kadar maaş alıyor olursa olsun, işletmeye devlet katkısı olarak ödenecek olan rakam her bir stajyer ya da çırak için; 2020 yılı itibariyle şu şekildedir:

  • 20’den az personeli olan işyerlerinde 420,80 TL
  • 20 ve üstünde personeli olan işyerlerinde 210,40 TL’dir.

Öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu kapsamda kabul edilmemektedir.

Yukarıda belirtilen katkı tutarlar devlet tarafından işletmeye iade edilmektedir. Yani işveren önce stajyerin ya da çırağın maaşını öder ve sonra da katkı kapsamındaki tutarı devletten iade alır.

Bu ödemeyi almak için özel bir başvuru yapmaya vs. gerek bulunmamaktadır. İşyerine gelen LİSE stajyer öğrencisi kendi evraklarını hazırlarken işyeriyle ilgili olan formda yer alan “işyerinin banka bilgileri” bölümünün de doldurulması yeterli oluyor. Öğrencinin görevli öğretmeni işyeriyle ilgili bilgileri sisteme girerken hesap numarasını da giriyor. İşverence bu noktada bir şey yapılmıyor.  Her ay mal müdürlüğünce, destek tutarı işyerinin hesabına aktarılıyor.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.