1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesi

1475 sayılı İş Kanununun 14üncü maddesi Bu maddeyi özel bir yazı konusu yapmak istedim; çünkü çalışanların kafası haklı olarak karışıyor. 1475 sayılı İş Kanunu ya da bir başka deyişle “eski” İş Kanunu yürürlükten kalkalı çok uzun zaman oldu. …