Fesih bildirimi örneği

Fesih bildirimi İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince, işçinin iş akdini feshetmeden önce işverene bilgi vermesi ve sözleşmesinin ne zaman feshedilmiş sayılacağı hususunu işverene bildirmesi gerekmektedir. 17 nci maddede belirtilen süreler uyulmaması halinde karşı tarafa ihbar tazminatı ödenmesi …

Reklam
İşveren için fesih bildirimi örneği

Fesih bildirimi örneği İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince, işçinin iş akdi feshedilmeden önce işçiye bilgi verilmesi ve işçinin sözleşmesinin ne zaman feshedilmiş sayılacağı hususunun işçiye bildirilmesi gerekmektedir. Bu konuda daha önce yazdığımız “İhbar tazminatı nasıl alınır?” ve  “İhbar tazminatı …

Reklam