Gazetecinin resmi tatil ücreti

Resmi tatilde çalışan gazeteci Gazetecilik mesleğinin bir gereği olarak, yılın her günü çalışılması ihtimal dahilindedir. Bu kapsamda ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışma olması normaldir. Ancak bu günler, çalışmamanın esas olduğu günlerdir. O halde, resmi tatil …

Gazetecinin hafta tatili kaç gündür?

Gazetecilerin hafta tatili hakkı Gazetecilik ya da genel olarak basın yayın işleri, nitelikleri gereği haftanın her günü çalışmayı gerektiren işlerdendir. Bir gazetenin hafta sonu çıkmaması düşünülemeyeceği gibi, bir televizyon kanalı da yayınlarına hafta sonları devam edecektir. O halde …

Gazetecilerin çalışma süreleri

Gazetecilerin çalışma saatleri Çalışma süreleri, çalışanın ruhsal ve bedensel olarak yıpranmaması için belirlenen ve uyulmaması durumunda olumsuz sonuçlar meydana getiren bir kuralı ifade eder. Gazetecilerin çalışma süreleri, 5953 sayılı Basın İş Kanunuyla belirlenmiştir. İş Kanununda çalışma süreleri Bir …

Gazetecinin analık izni ve ücreti hakkı

Kadın gazetecinin analık izni ve ücret hakkı Gazeteciler bilindiği üzere İş Kanununa tabi olmayıp bunlarla işverenleri arasındaki münasebet 5953 sayılı Basın İş Kanunuyla düzenlenmiştir. İş Kanununa tabi olan bir işçiden farklı olarak, gazetecinin doğumdan önce ve sonra ücretli …

Gazetecinin fazla mesai hakkı ve ücreti

Gazetecilerin fazla çalışma ücreti Gerek İş Kanununda ve gerekse Basın İş Kanununda çalışma süreleri belirlenmiş ve bu sürelerin üzerinde çalışması halinde, bazı kurallar getirilmiştir. Bunların başında da fazla çalışma gelmektedir. Basın İş Kanununa göre fazla mesai nedir? Ücreti …

Askere giden gazeteciye maaş ödenmesi

Gazeteciye askerlik görevini yaparken maaş ödenmesi Ülkemizde işçi ile işveren arasındaki ilişkinin niteliği İş Kanunuyla belirlenmiştir. Bu temel kuralın bir istisnası, basın faaliyeti yürütenlerdir. Bunların işverenleriyle olan ilişkileri İş Kanunuyla değil, 5953 sayılı Basın İş Kanunuyla düzenlenmiştir. Bu …

Basın kartı sahibi hangi kanuna tabidir?

Basın kartı sahibi Basın İş Kanununa mı tabidir? Basın kartı, uygun görülen kişilere Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen bir karttır. Bu kart, Basın İş Kanunu hükümlerine uygun sözleşme yapılarak çalıştırılan, gazetecilik faaliyetinde bulunan kişilere verilmektedir. …

Gazetecinin kıdem tazminatı

Basın İş Kanunu kapsamına giren çalışanlar genel bir tabir olarak “gazeteci” kabul edilir ve gazetecilerin kıdem tazminatı alma ve uygulama şartları, İş Kanunu’na tabi işçilerden farklıdır. O halde 5953 sayılı Basın İş Kanunu’na tabi gazetecinin kıdem tazminatı şartları …

Basın İş Kanununda yıllık ücretli izin

Ülkemiz uygulamasında işçi kavramı; hangi sektörde olursa olsun temelde aynı anlama gelmesine rağmen, tabi oldukları kanunlar açısından farklılık göstermektedir. Basın yayın kuruluşlarında görev yapanlar Basın İş Kanununa, denizciler Deniz İş Kanununa tabi iken genel olarak işçiler de İş …

Basın İş Kanunu kimleri kapsar?

Ülkemizde işçi işveren ilişkilerine dair temel kanunun İş Kanunu olduğu bir gerçektir. Ama bu kanun dışında Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu olarak bilinen farklı mevzuatlarımız da bulunmaktadır. Peki ama Basın İş Kanunu kapsamında kimler yer alır? …