Basın kartı sahibi hangi kanuna tabidir?

Basın kartı sahibi Basın İş Kanununa mı tabidir? Basın kartı, uygun görülen kişilere Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen bir karttır. Bu kart, Basın İş Kanunu hükümlerine uygun sözleşme yapılarak çalıştırılan, gazetecilik faaliyetinde bulunan kişilere verilmektedir. …

Reklam