Reklam
Belirli süreli iş sözleşmesi

Belirli süreli iş sözleşmesi örneği İnternette birçok yerde iş sözleşmesi örnekleri mevcut. Bunları incelediğinizde neredeyse tamamının birbirinin aynısı olduğunu görürsünüz. Daha da ilginci, bu iş sözleşmelerinin gereksiz laf kalabalıklarıyla doldurulmuş olmasıdır. Örneğin fazla çalışma ücretinin normal çalışma ücretinden …

Reklam