İşçi yaşlandığı için işten çıkarılabilir mi?

İşçi yaşlandığı için işten çıkarılabilir mi? Bazı koşulların oluşması halinde işverenin geçerli bir nedene dayanarak işçinin iş akdini sona erdirmesi mümkündür. Geçerli neden kavramı ise net olarak belirlenmiş değildir. Her gerekçenin somut olarak kendi içinde değerlendirilmesi gerekir. Peki …

Reklam
Sakal bırakan işçi işten çıkarılabilir mi?

İşçinin sakal bırakması fesih nedeni midir? İnsanların günlük hayatında nasıl giyindikleri ya da göründükleri onları ilgilendirir. Ancak çalışma hayatında, işverenlerin koyduğu bazı kurallara uyulması, işçinin dilediği gibi giyinememesi ya da görünememesi sonucunu doğurur. Örneğin işçinin her gün tıraş …

Reklam
Bildirimli fesih nedir?

Bildirimli fesih nedir? Bildirimli fesih; işçinin ya da işverenin iş sözleşmesini feshetmeden belirli bir süre önce karşı tarafa bildirimde bulundurmasını gerektiren bir fesih türüdür. Bu feshin en belirgin özelliği, feshin derhal yapılmaması ve belirli bir sürenin geçmesiyle geçerlilik …