Ücreti düşük gösterilen işçinin fesih hakkı

Sigorta priminin eksik yatırılması nedeniyle fesih İş Kanununun 24 üncü maddesinde işçinin haklı nedenle derhal fesih sebepleri sayılmıştır. Burada yazılı nedenlerden her hangi birinin mevcudiyeti, işçiye derhal fesih hakkı vermekte ve işçi bu sayede kıdem tazminatı almaya hak …

Reklam