Aynı eyleme karışan işçilerden birinin işten çıkarılmaması

Aynı fiili işleyen işçilerden birisi işten çıkarılmazsa Çalışma hayatında işçinin bazı eylemlerinin sonucu, onun derhal ve tazminat ödemeksizin işten çıkarılmasıdır. İş Kanununun 25inci maddesinde sayılı bu eylemler bazen birden fazla işçi tarafından aynı anda işlenmektedir. Örneğin bir kavgaya …

Reklam
Reklam
Eşit davranma ilkesine aykırılık tazminatı

Eşit davranma ilkesi nedir? Eşit davranma ilkesi İş Kanununun 5 inci maddesinde kendisine yer bulmuş bir hak ve aynı zamanda sorumluluktur. Temel olarak iş ilişkisinin kurulmasında, yürütülmesinde ve sonlandırılmasında dile, ırka, renge, cinsiyete, engellilik durumuna, siyasal düşünceye, felsefi …