Fesih bildirimi örneği

Fesih bildirimi İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince, işçinin iş akdini feshetmeden önce işverene bilgi vermesi ve sözleşmesinin ne zaman feshedilmiş sayılacağı hususunu işverene bildirmesi gerekmektedir. 17 nci maddede belirtilen süreler uyulmaması halinde karşı tarafa ihbar tazminatı ödenmesi …

Reklam