Haklı nedenle fesihte savunma alınması gerekir mi?

Haklı nedenle fesihte savunma alınması İş Kanununun 25inci maddesinde işverenin haklı nedenle derhal fesih halleri sayılmıştır. Bunlardan birisi de, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı fiillerinden dolayı iş akdinin feshedilmesidir. İlgili maddenin 2nci fıkrasında getirilen bu düzenlemenin …

Reklam