İşçiye yol ücreti ödenmesi zorunlu mudur?

İşçiye yol parası zorunlu mudur? İş Kanununa tabi olan bir işçinin hakları, temel olarak bu kanunla belirlenmiştir. Genel kural, işçiye İş Kanunuyla verilen hakların iş sözleşmeleriyle geriye götürülemeyeceği yönündedir. Bunun anlamı; işçiye fazladan hak verilebilirken, var olan haklarının …

İşçi tutanaksız işten çıkarılabilir mi?

Tutanaksız işçi çıkarılır mı? Çalışma hayatında tutanaklar oldukça önemlidir. Genelde işçi bir hata yaptığında ya da yasalara aykırı bir davranış sergilediğinde tutanak tutulur. Tutulan tutanaklar ileride işçinin aleyhine kullanılabileceği gibi, işçinin işten çıkarılmasına da neden olabilir. Peki ama …

Performansı düşük olan işçi nasıl işten çıkarılabilir?

Performans düşüklüğü nedeniyle işçinin işten çıkarılması İşçinin çalışma hayatı boyunca aynı performansta olması beklenilemez. Ancak bazı durumlarda performans düşüklüğü devamlılık arz edebilir ve bunun işyerine olumsuz etkileri olabilir. Böyle durumlarda işverenler işçiyi işten çıkarma yoluna gidebilmektedir. Peki ama …

İşyerinin iflas etmesi halinde, işçilik alacaklarının durumu nedir?

İflas eden işyerinde işçilerin hakları İşçinin çalıştığı işyerinin iflas etmesi, çalışma hayatında rastlanabilen durumlardan biridir. İflasın nedeni ise işverenin alacaklılarının borçlarını ödeyememesi olduğundan, işçiler de büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Bu yazımda, iflas eden bir işyerinde çalışan işçilerin durumlarını açıklayacağım …

Şirketin küçülmesi nedeniyle işçinin işten çıkarılması

Küçülme nedeniyle işten çıkarma İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin sona erdirilme şekilleri, İş Kanunuyla belirlenmiştir. Bu fesih türleri ise, iş akdinin sona erdirilme nedenlerine göre farklılık göstermektedir. İşyerinin küçülmeye gitmesi ve bu gerekçeyle işçi çıkarması durumunda, fesih …

İşten kovuldum, ne yapmalıyım?

İşten çıkarılan işçi ne yapmalı? İşten atılan bir işçinin her zaman sağlıklı düşünmesini bekleyemeyiz. Maddi sorunlar yanında psikolojik olarak da zor bir döneme girmesi muhtemel olan bu işçi için kısa bir rehber hazırlama ihtiyacı hissettim. İşten çıkarılan işçi …

Deneme süresinde feshin sonuçları

Deneme süresi içinde iş akdinin feshi Deneme süresi; hem işçi hem de işveren için öngörülmüş bir hak olup tarafların iş akitlerini devam ettirip ettirmeme kararı verdikleri bir dönemi ifade eder. İş Kanununa göre en az 2 ay olarak …