9 Maddede işçinin haklı nedenle fesih sebepleri

Başlarken İşçinin haklı nedenle derhal fesih sebepleri İş Kanununun 24 üncü maddesiyle belirlenmiştir. Bu konuya mahsus binlerce Yargıtay kararı ve yüzlerce makale bulunmaktayken bu nedenlerin bir yazıya sığdırılması kolay kolay mümkün değildir. Ama bu yazıda İş Kanunundaki sebepleri …

Reklam