İhtarnamenin hangi faydaları vardır?

İhtarname ne işe yarar? İhtarname, her hangi bir alacağını ya da alacaklarını tahsil edemeyen işçinin işverene çektiği ve genelde noterden gönderdiği bir evraktır. Genel olarak, işçi işten ayrıldıktan sonra çekilen ihtarnamenin birkaç işlevi vardır. Bunları tek tek açıklamaya …

Toplu olarak ihtarname çekilebilir mi?

Toplu olarak ihtarname çekilmesi Haklı bir gerekçe ile işi bırakmak isteyen işçi için ihtarname hayati önem arz eder. Çünkü ihtarname, olası bir dava aşamasında işçinin lehine olacaktır. İhtarnamenin nasıl düzenlenmesi gerektiğini daha önce yazmıştım. Bugün ise ihtarnamenin toplu …

İşçi uyarı yazısı örneği

Uyarı yazısı örneği İşçinin yaptığı bir hata ya da karıştığı bir olay, onun işten çıkarılmasına haklı bir neden olabilir. Yaşanan bir olumsuzluk bazen direkt olarak işten çıkarma sebebi olurken bazen de birden fazla kez tekrarlanması halinde işten çıkarma …