Yeni iş arama izni dilekçesi örneği

Yeni iş arama izninin ne olduğunu şu yazımızda anlatmıştık. Orada da belirtildiği üzere bu izni ister günlük kullanma ve isterse toplu kullanma konusunda işçinin takdir yetkisi vardır. Biz de iki ayrı dilekçe hazırladık.Birinci dilekçede işçinin yeni iş arama iznini …

Reklam