İş Kanununda tazminat hakları neler?

İş Kanununda tazminatlar İş Kanunu; işçi işveren ilişkisini düzenlerken genel kuralları koymuş ve bu kurallara uymamayı da çeşitli şekillerde yaptırımlara bağlamıştır. Bu yaptırım bazen bir idari para cezası, bazen bir hakkın yitirilmesi bazen de tazminat şeklinde kendini göstermektedir. …

Reklam