İş Kanununda zamanaşımı süreleri

Zamanaşımı nedir? Zaman aşımı, gerçekleşmesiyle birlikte bir hakkın talep edilebilmesini ortadan kaldıran bir durumdur. Kanunlarda belirlenmiş süreler geçince, artık ilgili haklar mahkeme nezdinde talep edilemez hale gelmektedir. İş Mahkemelerinde zamanaşımı süreleri İş Kanunu bakımında zamanaşımı sürelerini çeşitli konularda …

Reklam