İşçinin aylık çalışma süresi kaç saattir?

Aylık çalışma süresi kaç saat? İş Kanununa tabi olarak çalışan bir işçi için çalışma süreleri bakımından bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Günlük en çok çalışılabilecek ya da haftalık çalışma süreleri veya fazla çalışma azami süreleri gibi bu sınırlamalar arasında …

4857 sayılı iş Kanunu metni

    İş Kanunu BİLGİ Kanun No : 4857   Kabul Tarihi : 22/05/2003   Resmi Gazete Tarihi: 10/06/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25134 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanunun amacı işverenler …