Hakkında dava açılan işçinin çıkarılması

Hakkında dava açılan işçinin çıkarılması İşverenin haklı nedenle fesih hakkının ne anlama geldiğini şu yazımda açıklamıştım. Göreceğiniz üzere İş Kanunu, belirli şartların varlığı halinde işverenin işçisini tazminat ödemeksizin ve derhal işten çıkarabilmesine olanak tanımaktadır. Peki hakkında dava açılan …

Reklam
İş davası hangi yer mahkemesinde açılır?

İş mahkemesinde dava nerede açılır? İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların nihai çözüm yeri iş mahkemelerdir. İş Mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise iş davalarına asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır. İş mahkemesine dava açmadan önce yapılması gerekenleri daha önce anlatmıştım ve iş …

Reklam