İşçinin eğitim izni

İşçiye eğitimi için izin verilir mi? Anayasada kendine yer bulmuş bir hak: Eğitim hakkı Eğitim hakkı Anayasa’da kendine yer bulmuş temel hak ve özgürlüklerden bir tanesidir. Anayasamızın 42. Maddesine göre hiç kimse, eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim hakkı …

Reklam