İşçiler için belirlenmiş bir harcırah tutarı var mıdır?

İşçi harcırahı ne kadar? İşçinin görev yaptığı şehir dışında başka bir yerde görev alması durumunda, ona harcırah ödenmesi olası bir durumdur. Olası bir durum olduğunu özellikle belirttim; çünkü işçiye bu durumda harcırah ödenmesinin gerekip gerekmeyeceği iş sözleşmesi ile …

Reklam