İşçi ihtarname örneği

İhtarname örneği Burada örnek olarak verilen ihtarname, işten ayrılan ve bazı haklarını alamadığını düşünen işçi için hazırlanmış bir ihtarname örneğidir. İçeriği çok genel olup tamamen de özgünleştirilebilir. Bu tip ihtarnamelerde işten ayrılış nedeninin açık açık yazılması önemlidir. İşçi …

Reklam