İşçinin evlilik, babalık, ölüm izni süreleri

İşçinin ücretli / mazeret izinleri İş Kanunu hükümlerine bağlı olarak çalışan bir işçinin yıllık ücretli izinleri dışında, ücretsiz izinleri de bulunmaktadır. Fakat bu ücretsiz izinler, adından da anlaşılacağı üzere, işçinin ücretini alamadığı izin günleridir. İş Kanununda Nisan/2014 döneminde …