İşçinin işyerinde cinsel tacize uğraması

İşyerinde cinsel tacize uğrayan işçi İşçinin cinsel tacize uğraması, işyerlerinde rastlanabilen bir durumdur. Hiçbir işçinin başına gelmemesini dilediğimiz böyle bir olayın meydana gelmesi durumunda işçinin İş Kanunu bakımından hakları nelerdir? Tacize uğrayan işçi ne yapmalıdır? İşçinin cinsel tacize …

Reklam