İşçinin Ücreti Zamanında Ödenmezse Ne Olur?

İşçi ücretinin zamanında ödenmemesi 4857 sayılı İş Kanununun Ücret ve ücretin ödenmesi başlıklı 32 nci maddesine göre genel olarak ücret bir kişiye yaptığı bir iş karşılığında işveren ya da 3. kişiler tarafından sağlanan ve parayla ödenen tutardır. Yine …

Reklam