Yalan söyleyen işçinin işten çıkarılması

İşçinin yalan söylemesi İşçinin yalan söylemesi durumunda, bunun bir takım sonuçlarının olması beklenir. Bu sonuçlar; işçinin yalan söyleme nedenine, yalanının işiyle alakasına, işçinin daha önceki benzer davranışlarına göre değişecek yani kısaca her olay kendi içinde değerlendirilecektir. Aksi takdirde, …

Reklam