İşe gelmeyen işçiye ihtar örneği

Devamsızlık yapan işçiye ihtarname İşçinin devamsızlık yapması halinde, bu durum tutanağa bağlanmalıdır. İşçi; işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın aşağıdaki hallerden birine uyan şekilde işe gelmezse, işverenin 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesi gereğince haklı …

Reklam