İşkolları listesi

İşkolu tespiti ve İşkolları listesi Bir işyerinin hangi iş koluna girdiği konusunda taraflar arasında anlaşmazlık olması halinde; ilgili tarafların başvurusu üzerine, işkolunun hangisi olduğu, o işyerinde yürütülen işin niteliği göz önüne alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir. Bakanlık tarafından …

Reklam