İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

İstifa eden işçinin kıdem tazminatı hakkı İşçinin hangi hallerde kıdem tazminatına hak kazanacağını daha önce açıklamış ve bir şemayla da ayrıca göstermiştik. Kıdem tazminatıyla ilgili en yaygın bilinen husus istifa edenin bu tazminatı alamayacağıdır. Bu genel bilgi doğru …