İşveren için fesih bildirimi örneği

Fesih bildirimi örneği İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince, işçinin iş akdi feshedilmeden önce işçiye bilgi verilmesi ve işçinin sözleşmesinin ne zaman feshedilmiş sayılacağı hususunun işçiye bildirilmesi gerekmektedir. Bu konuda daha önce yazdığımız “İhbar tazminatı nasıl alınır?” ve  “İhbar tazminatı …

Reklam